08. [BONUS - 10p] Script pentru pornire si oprire

Creati un script care primeste 2 parametri:

  • numele containerului
  • actiunea: start sau stop.

Daca actiunea este start:

  • se porneste containerul in background;
  • se asteapta pana containerul termina de bootat (hint: lxc-wait)
  • se afiseaza un mesaj.

Daca actiunea este stop:

  • se comanda oprirea “graceful” a containerului;
  • se asteapta pana containerul se opreste complet;
  • se afiseaza un mesaj

Hint: Folositi lxc-monitor in timp ce porniti un container pentru a vedea prin ce stari trece.

saisp/labs/07/contents/08.txt · Last modified: 2015/03/23 17:49 by alexandru.carp
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0