05. [10p] Crearea containerelor

Pentru a crea in mod facil un container, exista comanda lxc-create. Aceasta:

  • creaza un fisier de configurare minimal;
  • creaza sistemul de fisiere al containerului, descarcand pachetele corespunzatoare din repository.

Sintaxa comenzii este:

lxc-create -n NUME -t TIP

unde TIP poate fi ales dintre busybox, debian, fedora, sshd etc.

In urma crearii containerului, va rezulta directorul cu numele /var/lib/lxc/NUME, ce contine:

  • fisierul de configurare - config
  • sistemul de fisiere - rootfs/

Creati un nou container, de tip debian, cu numele ct2.

Verificati ca a fost creat, folosind lxc-ls:

root@saisp-vm-1:~# lxc-ls 
ct1  ct2

Inspectati fisierul de configurare creat:

root@saisp-vm-1:~# cat /var/lib/lxc/ct2/config

Apoi:

  • porniti containerul in background
  • afisati, pe statia saisp-vm-1, ierarhia de procese si observati procesele corespunzatoare celor 2 containere.
  • opriti cele doua containere, folosind comanda lxc-stop.
saisp/labs/07/contents/05.txt ยท Last modified: 2014/04/14 11:42 by alexandru.carp
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0