03. [10p] Spatiul de procese

Folositi comanda lxc-info pentru a afla PID-ul containerului ct1. Acest PID este al procesului init corespunzator containerului. Restul proceselor din container vor fi copii ai acestui proces init.

Atasati-va la consola containerului, logati-va, apoi detasati-va de la consola.

Pe saisp-vm-1, afisati intreaga ierarhie de procese:

root@saisp-vm-1:~# pstree -p
init(1)─┬─acpid(1542)
    ├─atd(1565)
    ├─cron(1652)
    ├─dbus-daemon(1602)
    ├─exim4(1902)
    ├─getty(1959)
    ├─getty(1960)
    ├─getty(1961)
    ├─getty(1962)
    ├─getty(1963)
    ├─getty(1964)
    ├─lxc-start(8267)───init(8269)─┬─getty(8508)
    │               ├─getty(8510)
    │               ├─getty(8511)
    │               ├─getty(8512)
    │               ├─login(8509)───bash(8751)
    │               └─sshd(8478)
    ├─rpc.idmapd(1237)
    ├─rpc.statd(1223)
    ├─rpcbind(1195)
    ├─rsyslogd(1480)─┬─{rsyslogd}(1485)
    │        ├─{rsyslogd}(1486)
    │        └─{rsyslogd}(1487)
    ├─sshd(1935)───sshd(1965)───bash(1967)───pstree(8762)
    └─udevd(280)

Observati ca procesul init corespunzator containerului este copil al procesului lxc-start.

Putem afisa ierarhia de procese pentru un container si folosind comanda lxc-ps:

root@saisp-vm-1:~# lxc-ps -n ct1 --forest
CONTAINER  PID TTY     TIME CMD
ct1    8269 ?    00:00:00 \_ init
ct1    8478 ?    00:00:00   \_ sshd
ct1    8508 pts/5  00:00:00   \_ getty
ct1    8509 pts/1  00:00:00   \_ login
ct1    8751 pts/1  00:00:00   |  \_ bash
ct1    8510 pts/2  00:00:00   \_ getty
ct1    8511 pts/3  00:00:00   \_ getty
ct1    8512 pts/4  00:00:00   \_ getty

Apoi, conectati-va la consola containerului si afisati procesele din interiorul acestuia:

root@ct1:~# ps -ef   
UID    PID PPID C STIME TTY     TIME CMD
root     1   0 0 18:34 ?    00:00:00 init [3] 
root    182   1 0 18:34 ?    00:00:00 /usr/sbin/sshd
root    212   1 0 18:34 console 00:00:00 /sbin/getty 38400 console
root    213   1 0 18:34 tty1   00:00:00 /bin/login --   
root    214   1 0 18:34 tty2   00:00:00 /sbin/getty 38400 tty2 linux
root    215   1 0 18:34 tty3   00:00:00 /sbin/getty 38400 tty3 linux
root    216   1 0 18:34 tty4   00:00:00 /sbin/getty 38400 tty4 linux
root    217  213 0 18:53 tty1   00:00:00 -bash
root    228  217 0 19:00 tty1   00:00:00 ps -ef

Observati ca desi apar aceleasi procese, valorile PID-urilor difera in interiorul containerului si in exteriorul acestuia. Practic, se produce o translatie la nivelul spatiului de procese.

saisp/labs/07/contents/03.txt · Last modified: 2014/04/14 11:42 by alexandru.carp
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0