05. [10p] Restricționarea accesului la dispozitivile logice (LUN)

Vom mai crea un nou LUN ce are ca backstore tot un fișier:

/backstores/fileio> create disk2 /disk2.img 100M
Generating a wwn serial.
Not using buffered mode.
Created fileio disk2.
/backstores/fileio> cd /iscsi/iqn.2003-01.org.linux-iscsi.storage1.x8664:sn.25e09e86bb4d/tpgt1/luns/
/iscsi/iqn.20...4d/tpgt1/luns>

Vom mai crea încă un LUN asociat backstore-ului disk2.img:

/iscsi/iqn.20...4d/tpgt1/luns> create /backstores/fileio/disk2 1
Successfully created LUN 1.
Created mapped LUN 1 in node ACL iqn.2005-03.org.open-iscsi:fc35d7d3fc24

Observați că în mod implicit acesta s-a adăugat automat pentru clientul storage2 (la IQN-ul acestuia). Dorim să scoatem această mapare:

/iscsi/iqn.20...4d/tpgt1/luns> cd ../acls/iqn.2005-03.org.open-iscsi:fc35d7d3fc24
/iscsi/iqn.20...:fc35d7d3fc24> ls
o- iqn.2005-03.org.open-iscsi:fc35d7d3fc24 ........................................... [2 Mapped LUNs]
  o- mapped_lun0 ......................................................................... [lun0 (rw)]
  o- mapped_lun1 ......................................................................... [lun1 (rw)]
/iscsi/iqn.20...:fc35d7d3fc24> delete 1
Deleted Mapped LUN 1.
saisp/labs/06/contents/05.txt · Last modified: 2016/04/11 21:12 by alexandru.carp
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0