03. [10p] Montarea automată a sistemului de fișiere NFS

Dorim ca montarea sistemul de fișiere NFS să fie realizată automat după un restart al mașinii virtuale. Acest lucru se poate realiza după același principiu al sistemelor de fișiere obișnuite, folosind fișierul /etc/fstab:

root@storage1:~# cat /etc/fstab|grep storage3
storage3:/nfs-storage3  /nfs-storage3   nfs     auto    0       0

Realizați configurația necesară pentru a monta automat sistemele de fișiere NFS pe stația storage2, exportate de stațiile storage1 și storage3.

saisp/labs/06/contents/03.txt · Last modified: 2014/03/30 16:02 by alexandru.carp
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0