02. [10p] Exportarea unei partitii folosind NFS

Stația storage3 are un disc /dev/sdb ce se dorește a fi partajat cu celelalte două stații, iar calea comună de acces pentru toate 3 stațiile va fi /nfs-storage3. Realizați configurațiile necesare pentru pentru a partaja discul /dev/sdb de pe storage3 urmând pașii:

  • creati o partitie pe discul /dev/sdb
  • formatați partitia creata cu un sistem de fișiere la alegere
  • montați partitia pe stația storage3 în directorul /nfs-storage3
  • exportați directorul /nfs-storage3 folosind prin serviciul de NFS
  • montați pe stațiile storage1 și storage2 directorul exportat de storage3 și creați câte un fișier de pe fiecare
saisp/labs/06/contents/02.txt · Last modified: 2014/03/30 15:54 by alexandru.carp
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0