01. [10p] Sincronizare ceasuri echipamente monitorizate

Înainte de a implementa o soluție de monitorizare centralizată, trebuie să ne asigurăm că ceasurile tuturor sistemelor din rețea sunt sincronizate. În caz contrar, evenimentele monitorizate nu vor putea fi corelate.

Protocolul care realizeaza acest lucru este NTP (Network Time Protocol). De obicei, o stație are rolul de server NTP, iar echipamentele sunt clienți NTP. În topologia prezentată anterior stația monitor va avea rol de server de NTP, iar ruterele R1 și R2 și stația gateway vor avea rolul de clienți.

În sistemele Debian-base, pachetul ntp conține atât serverul, cât și clientul de NTP. Funcționalitatea implicită este următoarea:

 • clientul obtine ceasul de la niște servere predefinite;
 • serverul acceptă interogari de la alți clienți pe portul UDP 123.

Pe ambele stații Linux vom instala pachetul ntp:

root@monitor:~# apt-get install ntp
 
root@gateway:~# apt-get install ntp

Pe gateway configurăm serviciul NTP să foloseasca stația monitor ca server de NTP. În fișierul /etc/ntp.conf comentăm toate liniile de încep cu server și adăugăm linia server 192.168.1.4. Resetați serviciul ntp:

root@gateway:~# cat /etc/ntp.conf |grep 192.168
server 192.168.1.4 iburst
root@gateway:~# /etc/init.d/ntp restart
[ ok ] Stopping NTP server: ntpd.
[ ok ] Starting NTP server: ntpd.

Pentru a lista toate serverele NTP folosite, vom utiliza comanda ntpq:

root@gateway:~# ntpq -p
   remote      refid   st t when poll reach  delay  offset jitter
==============================================================================
*192.168.1.4   89.36.18.21   3 u  50  64  1  0.373  5.896  0.081

Pentru a configura ruterul R1 să aibă rol de client NTP, vom specifica adresa serverului în modul global de configurare:

R1>enable
Password:
R1#conf t
R1(config)# ntp server 192.168.1.4

Verificarea funcționării protocolului se realizează prin comenzi de tip show:

R1#show clock
.12:57:55.421 UTC Sun Mar 9 2014
R1#show ntp status
Clock is synchronized, stratum 3, reference is 192.168.1.4
nominal freq is 250.0000 Hz, actual freq is 250.0000 Hz, precision is 2**18
reference time is D6C6EF40.C43D8165 (13:46:40.766 UTC Sun Mar 9 2014)
clock offset is 14.9852 msec, root delay is 20.75 msec
root dispersion is 642.38 msec, peer dispersion is 414.18 msec
R1#show ntp associations
   address     ref clock   st when poll reach delay offset  disp
*~192.168.1.4   80.96.120.253   2  11  128 137  12.1  14.99  414.2
 * master (synced), # master (unsynced), + selected, - candidate, ~ configured

Configurați pe ruterul R2 ca server de NTP stația monitor.

saisp/labs/03/contents/01.txt · Last modified: 2014/03/10 04:16 by mihai.carabas
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0