01. Stiva OSI

Stiva OSI este stiva de jure din Internet, cuprinzând 7 niveluri de protocoale:

  1. Fizic
  2. Legătură de date
  3. Rețea
  4. Transport
  5. Sesiune
  6. Prezentare
  7. Aplicație

Veți participa la un concurs pe echipe pentru recunoașterea termenilor specifici fiecărui nivel din stiva OSI.

Pentru început, împărțiți-vă în echipe de câte 3 persoane. Acolo unde este cazul puteți fi 4 persoane. Fiecare echipă primește o foaie cu 28 de termeni cărora trebuie să le asociați nivelul din stiva OSI. În celula liberă din dreptul fiecărui termen scrieți nivelul din stiva OSI (un număr între 1 și 7).

După 5 minute, veți aduce foile înapoi la asistent. Echipa care a obținut cele mai multe potriviri este declarată câștigătoare.

rl/labs/01/contents/01.txt · Last modified: 2020/10/04 16:04 by vlad.traista
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0