Laboratorul 04: Introducere in React.js

Introducere

Ce este React.js?

React.js este o bibliotecă JavaScript utilizată pentru crearea interfețelor utilizator web dinamice și interactive. A fost dezvoltată de Facebook și este folosită pentru construirea de aplicații web moderne. React.js este construită în jurul unui concept numit “componente”, care reprezintă bucăți de cod reutilizabile și independent gestionate, ceea ce face ca dezvoltarea aplicațiilor web să fie mai ușoară și mai eficientă.

De ce să folosiți React.js?

Există mai multe motive pentru a folosi React.js în dezvoltarea aplicațiilor web. Iată câteva dintre cele mai importante:

 • Reutilizarea codului: React.js încurajează dezvoltatorii să creeze componente reutilizabile, ceea ce poate reduce semnificativ timpul de dezvoltare și poate duce la cod mai curat și mai ușor de întreținut.
 • Performanța: React.js are o performanță excelentă datorită faptului că utilizează Virtual DOM, o tehnică care optimizează modul în care sunt actualizate paginile web, fără a necesita o reîncărcare completă a paginii.
 • Comunitatea mare: React.js are o comunitate mare și activă de dezvoltatori, care împărtășesc cunoștințe și dezvoltă instrumente și biblioteci suplimentare care pot fi utilizate împreună cu React.js.

Ce face React.js diferit față de alte framework-uri?

React.js diferă față de alte framework-uri prin abordarea sa modulară și component-based. În timp ce alte framework-uri web se concentrează pe construirea de pagini web întregi, React.js se concentrează pe construirea de componente reutilizabile. Această abordare modulară face ca dezvoltarea să fie mai ușoară și mai eficientă, deoarece dezvoltatorii pot construi și testa componente independent, apoi le pot folosi în diferite aplicații web fără a fi nevoie să le rescrie. De asemenea, React.js utilizează Virtual DOM pentru a gestiona actualizările paginii, ceea ce face ca aplicațiile să fie mai rapide și mai eficiente decât cele construite folosind alte framework-uri.

Crearea unui proiect React

 1. Instalarea Node.js și a managerului de pachete npm (Node Package Manager), dacă nu sunt deja instalate, disponibile aici: https://nodejs.org/en/download/
 2. Instalarea unui editor: VS Code https://code.visualstudio.com/download sau WebStorm https://www.jetbrains.com/webstorm/download (Recomandăm VS Code)
 3. Rularea comenzii:
  npx create-react-app my-app
  npx create-react-app my-app --template typescript // pentru initializarea cu TypeScript
 4. Accesarea directorului noului proiect creat cu comanda:
  cd my-app
 5. Pornirea aplicației cu comanda:
  npm start
 6. Accesarea aplicației la http://localhost:3000/

Ca sa va ajutam pentru proiect aveti aici un proiect de baza de la care sa plecati ca sa va implementati frontendul pentru proiect.

Componente React.js

Ce sunt componente și cum le puteți defini?

În React.js, componentele sunt blocuri de construcție fundamentale ale interfeței utilizatorului. Acestea sunt reutilizabile și pot fi combinate pentru a crea interfețe complexe. Există două tipuri de componente în React.js:

 • Componente funcționale: Acestea sunt componente care sunt scrise sub formă de funcții și returnează JSX (JavaScript XML) care descrie cum ar trebui să arate componenta.

Exemplu de componentă funcțională:

function HelloWorld() {
 return <h1>Hello, World!</h1>;
}
 • - Componente bazate pe clasă: Acestea sunt componente care sunt scrise sub formă de clase și extind clasa React.Component. Aceste componente au acces la proprietățile (props) și starea (state) componentei, precum și la diferite metode ale ciclului de viață(lifecycle) al React.

Exemplu de componentă bazată pe clasă: :

class HelloWorld extends React.Component {
 render() {
  return <h1>Hello, World!</h1>;
 }
}

Proprietăți (props) și stare (state) în React.js

Proprietățile (props) sunt argumente pe care le puteți transmite în componente. Acestea sunt folosite pentru a personaliza comportamentul unei componente și pot fi accesate prin intermediul obiectului props.

Exemplu de utilizare a proprietăților într-o componentă funcțională:

function Welcome(props) {
 return <h1>Hello, {props.name}!</h1>;
}
const element = <Welcome name="John" />;
ReactDOM.render(element, document.getElementById('root'));

Aici, name este o proprietate transmisă către componenta Welcome. Această proprietate poate fi accesată în componentă prin intermediul obiectului props.

Starea (state) este o altă caracteristică importantă a componentelor React. Starea este utilizată pentru a gestiona datele componentelor care se pot schimba în timp. Starea este definită în constructorul componentei și poate fi actualizată prin apelarea metodei setState.

Exemplu de utilizare a stării într-o componentă bazată pe clasă:

class Counter extends React.Component {
 constructor(props) {
  super(props);
  this.state = { count: 0 };
 }

 render() {
  return (
   <div>
    <p>Count: {this.state.count}</p>
    <button onClick={() => this.setState({ count: this.state.count + 1 })}>
     Increment
    </button>
   </div>
  );
 }
}

ReactDOM.render(<Counter />, document.getElementById('root'));

În acest exemplu, starea este definită în constructorul componentei și reprezintă numărul de apăsări ale butonului. Butonul declanșează metoda setState, care actualizează starea și determină re-renderizarea componentei.

Comunicare între componente

Comunicarea între componente este importantă pentru a construi aplicații complexe. În React.js, comunicarea între componente poate fi realizată prin transmiterea de proprietăți de la o componentă părinte la o componentă copil sau prin utilizarea unei funcții callback pentru transmiterea datelor dinspre copil spre părinte.

Componentele pot transmite date către componente copil prin intermediul proprietăților, iar acestea pot fi modificate în funcție de nevoile componente copil. Astfel, orice modificare a proprietăților din componenta părinte va fi reflectată automat în componenta copil.

Iată un exemplu de utilizare a acestui mod de comunicare:

import React from 'react';

function Parinte() {
 const data = { nume: 'Ion', prenume: 'Popescu' };

 return (
  <div>
   <h1>Bun venit, {data.nume} {data.prenume}!</h1>
   <Copil data={data} />
  </div>
 );
}

function Copil(props) {
 const { nume, prenume } = props.data;

 return (
  <div>
   <p>Nume: {nume}</p>
   <p>Prenume: {prenume}</p>
  </div>
 );
}

În acest exemplu, componenta părinte (Parinte) definește un obiect data cu informații despre utilizatorul curent. Acest obiect este transmis către componenta copil (Copil) ca proprietatea data. Componenta copil primește această proprietate și afișează informațiile în elemente p.

Pentru a comunica dintr-o componentă copil către o componentă părinte în React.js, se poate folosi o funcție callback. Această metodă constă în definirea unei funcții în componenta părinte, pe care o transmitem apoi către componenta copil ca proprietate. Componenta copil poate apela funcția atunci când are nevoie să transmită informații înapoi către componenta părinte.

Iată un exemplu de utilizare a acestei metode:

import React, { useState } from 'react';

function Parinte() {
 const [mesaj, setMesaj] = useState('');

 // Definim o funcție care primește un mesaj
 // și îl setează ca stare în componenta părinte
 const handleMesajSchimbat = (noulMesaj) => {
  setMesaj(noulMesaj);
 }

 return (
  <div>
   <p>Mesajul primit: {mesaj}</p>
   <Copil onMesajSchimbat={handleMesajSchimbat} />
  </div>
 );
}

function Copil(props) {
 const [mesaj, setMesaj] = useState('');

 // Funcție care apelează funcția de la părinte pentru a trimite mesajul
 // din copil înapoi către părinte
 const handleClick = () => {
  props.onMesajSchimbat(mesaj);
 }

 return (
  <div>
   <input type="text" value={mesaj} onChange={(event) => setMesaj(event.target.value)} />
   <button onClick={handleClick}>Trimite mesaj</button>
  </div>
 );
}

În acest exemplu, componenta părinte definește o funcție handleMesajSchimbat care primește un mesaj și îl setează ca stare în componenta părinte. Această funcție este transmisă apoi către componenta copil ca proprietatea onMesajSchimbat. Componenta copil definește o funcție handleClick care apelează funcția de la părinte cu mesajul introdus în câmpul de text. Când utilizatorul apasă butonul “Trimite mesaj”, mesajul este trimis înapoi către componenta părinte și afișat în elementul p din aceasta.

Această metodă este utilă în situații în care componentele copil trebuie să transmită date către componentele părinte.

Routing in React.js

Ce este routing-ul și cum funcționează în React.js?

Routing-ul este procesul de gestionare a navigării între diferite pagini sau secțiuni ale unei aplicații web. În React.js, routing-ul este gestionat prin intermediul unei biblioteci numite React Router. React Router oferă un mecanism simplu de definire a rutelor în aplicație și de afișare a componentelor corespunzătoare acestor rute.

În React.js, rutarea este definită ca o asociere între un URL și o componentă.

Pentru a gestiona rutele în React.js, trebuie mai întâi instalată biblioteca React Router folosind un manager de pachete, cum ar fi npm sau Yarn:

npm install react-router-dom

Utilizarea React Router

După ce a fost instalat React Router, se pot defini rutele în aplicație.

import { BrowserRouter as Router, Route, Link } from 'react-router-dom';
import PaginaPrincipala from './PaginaPrincipala';
import PaginaDespre from './PaginaDespre';
import PaginaContact from './PaginaContact';

function App() {
 return (
  <Router>
   <div>
    <nav>
     <ul>
      <li>
       <Link to="/">Pagina principală</Link>
      </li>
      <li>
       <Link to="/despre">Despre noi</Link>
      </li>
      <li>
       <Link to="/contact">Contact</Link>
      </li>
     </ul>
    </nav>

    <Route path="/" exact component={PaginaPrincipala} />
    <Route path="/despre" component={PaginaDespre} />
    <Route path="/contact" component={PaginaContact} />
   </div>
  </Router>
 );
}

În acest exemplu, am definit trei rute diferite, fiecare asociată cu o componentă. Prima rută, definită cu exact path=”/”, este asociată cu componenta PaginaPrincipala și va fi afișată atunci când utilizatorul navighează la URL-ul rădăcină al aplicației. A doua rută, definită cu path=”/despre”, este asociată cu componenta PaginaDespre și va fi afișată atunci când utilizatorul navighează la URL-ul ”/despre”. A treia rută, definită cu path=”/contact”, este asociată cu componenta PaginaContact și va fi afișată atunci când utilizatorul navighează la URL-ul ”/contact”.

O altă caracteristică puternică a React Router este capacitatea de a utiliza parametri în rute. Aceasta poate fi utilă, de exemplu, pentru a afișa detaliile unui anumit element dintr-o listă.

import { BrowserRouter as Router, Route, Link } from 'react-router-dom';
import ListaProduse from './ListaProduse';
import DetaliiProdus from './DetaliiProdus';

function App() {
 return (
  <Router>
   <div>
    <nav>
     <ul>
      <li>
       <Link to="/">Pagina principală</Link>
      </li>
      <li>
       <Link to="/produse">Produse</Link>
      </li>
     </ul>
    </nav>

    <Route exact path="/" component={PaginaPrincipala} />
    <Route exact path="/produse" component={ListaProduse} />
    <Route path="/produse/:id" component={DetaliiProdus} />
   </div>
  </Router>
 );
}

În exemplul de mai sus, ruta /produse/:id include un parametru id care poate fi utilizat pentru a afișa detaliile produsului cu id-ul specificat. Acest parametru poate fi accesat în componenta DetaliiProdus folosind obiectul match.params din React Router.

Sarcini de laborator

Instalați-vă uneltele necesare pentru laborator și cereți ajutorul daca întâmpinați dificultăți.

Creați un nou proiect și porniți-l. Daca aveți întrebări, întrebați asistentul/a, mai multe informații o să fie furnizate la următoarele laboaratoare.

Linkuri Utile

pw/laboratoare/04.txt · Last modified: 2023/04/24 21:02 by ciprian.dobre
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0