Laboratorul 08. ȘD Lab 3 Applied Machine Learning

Resurse

Lucru Online

Colab google: [https://colab.research.google.com/drive/1ppQO8ZPthV4IxHxaStwiq9aQDx60dZ7U?usp=sharing]

Folosiți opțiunea File→Save a copy in Drive și apoi Runtime→ Run all

Pentru trimiterea rezolvării folosiți butunoul Share din partea dreaptă sus. Apăsați pe “Get link” selectați ca oricine cu link-ul să fie viewer și folosiți opțiunea copy link și trimiteți linkul către asistent pe canalul de comunicare dorit de acesta.

pr/labs/sd03.txt · Last modified: 2021/10/11 20:57 by stefan_dan.ciocirlan
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0