Laboratorul 06. Optimizarea rutării

Motivație

Urmărind cerinţele de mai jos va trebui să asiguraţi conectivitatea între oricare două puncte ale reţelei. Toate adresele IP sunt deja configurate pe echipamente conform topologiei globale, precum şi protocoalele de rutare corespunzătoare.

Topologie

Resurse laborator

Exerciții

Toate configurațiile au fost încărcate pe rutere. Nu începeți taskurile acestui laborator fără să încărcați initial_configs.

Atenție! de fiecare dată când în laborator vi se cere la un task să salvați configurațiile ruterelor în initial_configs trebuie să:

 • Dați comanda „wr” pe toate ruterele
 • În console dynagen dați comanda
export /all initial_configs

01. [20p] Filtrare rute R5

Filtraţi toate rutele din spatele ruterului R5 (interfetele de loopback) la intrare în ruterul R2 folosind un distribute-list.

 • Verificați tabela de rutare a ruterelor R2 si R5.
Afișează rezolvarea
Ascunde rezolvarea
Afișează rezolvarea
R2(config)#ip access-list standard ospf_deny/30
R2(config-std-nacl)#deny 50.50.50.0 0.0.0.255
R2(config-std-nacl)#deny 55.55.55.0 0.0.0.255
R2(config-std-nacl)#permit any
R2(config-std-nacl)#exit
R2(config)#router ospf2
R2(config-router)#distribute-list ospf_deny/30 in e2/0
R2#sh ip route
rutele nu se mai gasesc in tabela de rutare

R3#sh ip route
rutele se gasesc in tabela de rutare 

02. [20p] Redistribuție rute statice în OSPF

Realizaţi redistribuţia rutelor statice pe R3 in OSPF 2, urmărind cerinţele specificate mai jos:

 • Înainte de a începe task-urile, analizaţi tabelele de rutare ale ruterelor R2, R3 și R4. Verificaţi ce au învăţat prin protocoalele de rutare si ce rute statice sunt configurate.
 • La procesul de redistribuţie în OSPF, filtraţi toate retelele de pe interfete de loopback 0-3 ale lui R4 astfel încât acestea să nu fie redistribuite şi în OSPF. Verificaţi tabela de rutare de pe R2.
 • Configuraţi redistribuția în OSPF astfel încât rutele să fie introduse în protocol cu cost cumulativ (metric-type 1) si o cost initial de 50.

* Verificaţi redistribuţia folosind comenzi show. Cum apar rutele în pe R2 şi de ce ?

Afișează rezolvarea
Ascunde rezolvarea
Afișează rezolvarea
R3(config)#ip access-list standard static_to_ospf
R3(config-std-nacl)#deny 192.168.0.0 0.0.0.127
R3(config-std-nacl)#deny 141.85.99.0 0.0.0.127
R3(config-std-nacl)#deny 192.168.0.128 0.0.0.63
R3(config-std-nacl)#deny 200.0.1.0 0.0.0.255
R3(config-std-nacl)#permit any

R3(config)#route-map rm_static_to_ospf permit 10
R3(config-route-map)#match ip address static_to_ospf
R3(config)#router ospf 2
R3(config-router)#redistribute static route-map rm_static_to_ospf subnets metric-type 1 metric 50

R2#show ip route
-> apar rutele redistribuite cu tipul O E1, cost 51 si lipsesc retelele de pe Lo0-3 ale lui R4

03. [25p] Redistribuția în ambele sensuri

Realizați redistribuţia pe R2 în ambele sensuri între cele două protocoale urmărind cerinţele specificate mai jos:

 • Configurați ruterul R2 astfel încât toate rutele OSPF proces 2 area 0 să fie introduse cu metrică necumulativă cu valoare de intrare 30 in OSPF proces 1 area 0.
 • Introduceți rutele OSPF proces 1 area 0 în OSPF proces 2 area 0 astfel încât toate rutele OSPF proces 1 să fie introduse cu metrica 73, DAR la procesul de redistributie filtraţi rutele /30 de pe interfetele de loopback ale lui R1.
 • Dupa redistributie, verificati tabela de rutare a lui R3.
Afișează rezolvarea
Ascunde rezolvarea
Afișează rezolvarea
R2(config-router)#router ospf 1
R2(config-router)#redistribute ospf 2 subnets metric 30
R2(config)#ip access-list standard ospf1_in_ospf2
R2(config-std-nacl)#deny 10.10.211.168 0.0.0.3
R2(config-std-nacl)#deny 10.10.211.8 0.0.0.3
R2(config-std-nacl)#permit any
R2(config-std-nacl)#exit
R2(config)#route-map rm_ospf1_in_ospf2 permit 10
R2(config-route-map)#match ip address ospf1_in_ospf2
R2(config)#router ospf 2
R2(config-router)#redistribute ospf 1 route-map ospf1_in_ospf2 metric 73 subnets

R3#show ip route
-> apar rutele din domeniul OSPF 1 cu metrica 73, mai putin cele blocate de lista de acces

04. [5p] Verificare conectivitate end-to-end

Până în acest punct al laboratorului ar trebui sa aveți conectivitate end-to-end. Verificați acest lucru folosind comanda ping intre R1 si loopback4 a lui R4 si intre R1 si R5 pe interfetele fizice. Atentie: Nu folositi ca adrese sursa sau destinatie IP-urile filtrate mai devreme

PBR : În rețeaua din domeniul OSPF1 se află un server de resurse cu IP-ul 199.4.0.129. Acest server partajează foarte multe resurse cu restul topologiei și din acest motiv link-ul dintre R2 și R3 este supraîncărcat.

 • Verificati printr-un traceroute pe unde ajung pachetele de la Lo4 a lui R4 catre server.
 • Configurați R3 astfel încât orice trafic inițiat de la Lo4 a lui R4 cu destinația 199.4.0.129, să fie rutat de la R3 catre R5. Verificați că ați configurat corect.
Afișează rezolvarea
Ascunde rezolvarea
Afișează rezolvarea
R3(config)#ip access-list extended catreServer
R3(config-ext-nacl)#permit ip host 200.0.0.1 host 199.4.0.129
R3(config)#route-map catreServer permit 10
R3(config-route-map)#match ip add catreServer
R3(config-route-map)#set ip next-hop 11.11.11.1
R3(config)#interface fa1/0
R3(config-if)#ip policy route-map catreServer

06. [BONUS - 10p] Rutare trafic către server

Configurați ruterul R5 astfel încât traficul de la el catre serverul mai sus menționat (199.4.0.129) sa fie rutat pe lagaturile R5-R3-R2. Restul traficului trebuie lasat nemodificat.

Afișează rezolvarea
Ascunde rezolvarea
Afișează rezolvarea
R5(config)#ip access-list ext R5Server
R5(config-ext-nacl)#permit ip any host 199.4.0.129
R5(config)#route-map rm_R5Server permit 10
R5(config-route-map)#match ip add R5Server
R5(config-route-map)#set ip next-hop 11.11.11.2
R5(config-route-map)#exit
Thor(config-if)#ip local policy route-map R5
pr/labs/06.txt · Last modified: 2019/11/05 06:35 by iulia.florea
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0