Regulament

Notare

Distribuția punctajului este următoarea:

 • Parcurs: 6p
  • Laborator: 1p
   • Pentru străduința în rezolvarea exercițiilor
  • Teste grilă, din materia de laborator: 1p
   • Săptămânale, desfășurate la laborator, din tematica săptămânii anterioare: 0,3p
   • Test grilă final, în ultima săptămână: 0,7p
  • Teme: 4p (3 x 1.33)
 • Examen: 4p

Bonusurile se iau în considerare astfel:

 • La laborator, testele grilă conțin întrebări de bonus, putându-se obține în final până la 0,4 puncte în loc de 0,3 puncte pentru acestea.
 • Temele au bonusuri care pot duce punctajul până la nota 12 — adică 1,6 puncte în loc de 1,33 pentru fiecare temă.
 • Punctajul aferent parcursului se trunchiază la 6 puncte dacă ajunge să depășească acest prag, altfel bonusurile rămân valabile.
 • Examenul permite obținerea a 0,8 puncte suplimentare, care pot compensa parcursul.

Pentru susținerea examenului este necesară obținerea a minimum 3 puncte (din 6) pe parcurs. Pentru promovare este necesară obținerea a minimum 2 puncte (din 4) la examen. Aceleași condiții sunt valabile și în cazul examenului de restanță.

După sesiunea de toamnă, în cazul obținerii a mai puțin de jumătate din punctajul de pe parcurs, sau al nepromovării examenului:

 • Punctajul pe parcurs se păstrează pentru următorul an (dar nu și mai târziu). Practic, nota dintr-un an poate fi compusă din punctaje obținute în anul respectiv și din punctaje obținute în anul precedent (punctaj recuperat). Recuperarea punctajului se face pe categorii.
  • Avem următoarele categorii: laborator, tema 1, tema 2, tema 3, teste grilă săptămânale, test grilă final.
  • Dacă la o anumită categorie se obține în anul curent un punctaj mai mare, se va considera acesta.
  • Punctajele obținute mai devreme de anul universitar precedent se pierd.
  • Copierea unei teme duce la anularea punctajului (vezi mai jos), deci acesta nu se poate păstra pentru anul următor.
 • Pentru orice situație de recuperare a punctajului, este necesar să contactați titularul de curs (preferabil prin e-mail).

Nu există posibilități de recuperare a punctajului de pe parcurs pe timpul verii.

Laborator

Conform feedback-ului primit în anii anteriori, laboratorul este locul unde studenții învață și înțeleg cel mai mult, și ne dorim ca organizarea laboratorului să optimizeze această activitate de învățare. De aceea avem câteva restricții menționate mai jos (pentru ca asistentul să vă ofere atenția cuvenită, este important ca niciun asistent să nu fie supraaglomerat). Din același motiv, vă punem la dispoziție din start, într-un fișier separat, soluțiile laboratoarelor. Nu pentru că dorim să le citiți în loc să vă gândiți singuri la rezolvarea problemelor, ci pentru că vrem să le puteți consulta imediat după ce ați trecut prin exerciții (experiența ne-a arătat că soluțiile publicate cu întârziere rămân adesea necitite). Contăm pe voi să înțelegeți spiritul laboratorului și să profitați de intervalul în care asistentul este acolo, dornic să vă ajute să descoperiți frumusețea și utilitatea materiei.

La începutul semestrului se va face o repartizare cât mai echilibrată a studenților pe intervalele de laborator. Orice situație deosebită (de exemplu, recuperarea unui laborator pierdut) trebuie discutată în prealabil cu asistentul. Cei cu restanță, care doresc să refacă laboratorul, sunt rugați să îi comunice titularului în ce interval doresc să participe.

Asistentul vă va adresa fiecăruia întrebări legate de laborator (din partea la care ați lucrat), pentru a verifica înțelegerea conceptelor laboratorului. Punctarea este binară; veți fi punctați la laborator dacă:

 • ați rezolvat toate exercițiile din laborator și ați răspuns satisfăcător întrebărilor asistentului (caz în care puteți pleca de la laborator înainte de expirarea celor 2 ore);
 • sau dacă ați rezolvat exerciții pe toată durata de 2 ore a laboratorului și ați răspuns satisfăcător întrebărilor asistentului.

Să răspundeți satisfăcător înseamnă să demonstrați că ați înțeles sau că faceți efortul de a înțelege. Nu este necesar să terminați laboratorul (sau să terminați un anumit procent din el); ceea ce ne interesează este să folosiți intervalul de 2 ore pentru a învăța și a înțelege cât mai mult.

Testul grilă final

 • Data susținerii este în ultima săptămână. Testul se va susține cu toate seriile, în afara orelor de laborator sau curs.
 • Durata este de 40 min.
 • Materia acoperită este cea studiată la laborator.
 • Testul grilă este cu cărțile închise.
 • Numărul întrebărilor este de 20.
 • Numărul variantelor de răspuns este de 4, unul singur fiind corect.
 • Sistemul de notare este francez: +1p răspunsul corect, -0,25p răspunsul greșit.
 • Nota finală este minim 0.

Teme

Temele sunt structurate pe etape săptămânale, interconectate, cu deadline-uri proprii, care depind de ziua laboratorului. În cazul nerezolvării unei etape anterioare, îi puteți solicita rezolvarea titularului de curs, pentru a putea implementa etapa curentă. Totuși, în acest caz, renunțați la dreptul de a mai trimite cu întârziere etapa pentru care ați solicitat rezolvarea.

Temele vor fi testate automat, utilizând interfața vmchecker. Dacă, în momentul corectării, tema nu compilează, sau dacă toate testele sunt picate, punctajul va fi 0. Pentru dificultăți în rularea testelor, și pentru orice alte nelămuriri, utilizați forumul.

Toate etapele temelor se prezintă, în mod obligatoriu, asistentului de la laborator, cât mai curând după termenul strict al temei. Dacă simțiți nevoia să vă reamintiți maniera de rezolvare, vă veți pregăti înaintea prezentării propriu-zise, nu în timpul acesteia, pentru a nu consuma timp. De asemenea, este obligatoriu să încărcați tema pe vmchecker, CHIAR DACĂ ați prezentat-o, pentru a primi punctajul aferent!

ATENȚIE! Temele detectate ca fiind copiate vor impune ANULAREA întregului punctaj și REFACEREA materiei, atât pentru persoana care a copiat, cât și pentru cea care a furnizat materialul! Prin copiere se înțelege preluarea unei secvențe de cod, de la alt student, sau dintr-o altă sursă, și prezentarea acesteia drept realizare proprie, în formă integrală sau modificată.

În cazul împrumutului de idei, vă rugăm să adăugați un fișier REFERINȚE, în care să descrieți elementele preluate, alături de sursele utilizate. Acestea din urmă pot fi propriii colegi, cărți, articole de pe internet etc.

Examen

Examenul final durează 2 ore și este open-book; aceasta înseamnă că puteți utiliza orice materiale redactate pe hârtie (nu pe suport electronic).

El constă în 9 subiecte independente și o problemă cu 3 subpuncte, pentru un total de 12 itemi, punctați egal. Nota maximă se poate obține rezolvând complet doar 10 dintre cei 12 itemi; se acordă și punctaj parțial. Punctajul suplimentar poate compensa parcursul.

pp/24/regulament.txt · Last modified: 2024/02/25 15:10 by mihnea.muraru
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0