Limbaje

Acestea sunt limbajele utilizate în cadrul cursului de Paradigme de Programare.

O mașină virtuală (identică cu cea de pe vmchecker) cu toate limbajele instalate se găsesște aici lalinkul de mai jos. Mașina virtuală se poate importa în VMWare Player sau în VirtualBox.

https://ctipub.sharepoint.com/:u:/s/03-ACS-L-A2-S2-PP-CA-CC-CD-2021/EXr2xQ4WSJpHpWF4w5ouNLABRja3kT8aluyKCHR-KOdbLg

Racket

 • Pentru Racket vom folosi versiunea 8.4 (sau ulterior, dar pe vmchecker avem această versiune)
  • pentru Linux, recomandăm instalarea folosind fișierul .sh descărcat de pe pagina de mai sus. Executați fișierul descărcat în linia de comandă
 • Racket vine cu Editor / mediu de execuție integrat, numit DrRacket, deci nu este necesară utilizarea altui editor.

Haskell

 • pentru Haskell vom folosi Haskell Stack
 • instalare
  • Windows:
  • Linux (vedeți și instrucțiunile oficiale):
   • descărcați arhiva
   • dezarhivați oriunde și creați un link simbolic spre fișierul stack din directorul unde ați dezarhivat în /usr/local/bin:
    ln -s <cale-absolută-spre-stack> /usr/local/bin/stack 
  • atât pe Linux cât și pe Windows, apelați dintr-o consolă comenzile:
   • stack upgrade
   • stack setup --resolver lts-18.26

    (acest resolver corespunde cu versiunea de GHCi 8.10.7)

   • stack install random-1.1
   • este bine apoi să
    • identificați fișierul stack.yaml:
     • în Linux, calea ar trebui să fie ~/.stack/global-project/stack.yaml
     • în Windows, calea ar trebui să fie C:\sr\global-project
    • în acest fișier, opțiunile ar trebui să fie:
     • resolver: lts-18.26
     • extra-deps: [random-1.1]
    • dacă a fost nevoie să efectuați modificări în fișier, mai rulați din nou stack setup până când nu mai are niciun rezultat
   • pentru verificare:
    • descărcați fișierul check-haskell-stack-install.hs
    • porniți o linie de comandă în același director cu fișierul descărcat
    • executați stack exec ghci check-haskell-stack-install.hs
    • așteptați prompterul *Main>, apoi dați comanda check
    • ar trebui să apară mesajul Install OK.
 • pentru pornirea interpretorului, apelați
  • stack exec ghci

   pentru o consolă fără a încărca un fișier

  • stack exec ghci fisier.hs

   pentru a încărca fișierul dat

 • pentru ieșirea din interpretor, folosiți Ctrl+D

Prolog

 • Folosim SWI-Prolog, versiunea 8.4.2 (sau ulterior, dar pe vmchecker avem această versiune)
 • pentru Ubuntu Linux, recomandăm pașii de instalare din snap (vezi aici)
 • Configurări:
  • fișierul de preferințe (dacă va fi nevoie să schimbați ceva, vedeți mai jos):
   • în Windows, acesta se găsește în directorul AppData/Roaming (e.g. C:\Users\Name\AppData\Roaming\SWI-Prolog), cu numele init.pl
   • în Linux, acesta se găsește la ~/.config/swi-prolog/init.pl
   • dacă fișierul nu există, puteți să îl creați
  • activare suport diacritice în surse – doar dacă diacriticele nu sunt suportate automat:
   • în fișierul de preferințe, se adaugă (la sfârșit) linia:
    :- set_prolog_flag(encoding,utf8). 
  • configurare editor care pornește atunci când folosiți comanda edit. din consolă (pare că în windows această configurare nu merge dacă prologul este pornit cu `swipl` din consola sistemului):
   • (editorul care vine cu SWI-Prolog este pce-emacs)
   • în fișierul de configurare, adăugați opțiunea:
    :- set_prolog_flag(editor, pce_emacs). 
    • înlocuiți pce_emacs cu numele editorului preferat, dacă nu îl vreți pe acesta
   • pentru keyboard shortcuts în editorul pce_emacs, dacă nu merge Ctrl-V pentru Paste și Ctrl-S pentru Save:
    • Edit → Editor Preferences → se decomentează linia key_binding.style: cua (prin eliminarea semnului de exclamare de la începutul liniei), se dă File → Save și se repornește Prologul.
 • Comenzi utile:
  • pornirea consolei Prolog se face prin:
   • în Linux, una dintre comenzile prolog, swi-prolog, sau swi-prolog.swipl-win (dacă a fost instalat ca snap)
   • în Windows, deschiderea aplicației SWI-Prolog, sau comanda swipl
  • un fișier se încarcă:
   • în Linux: deschizând Prolog cu prolog fisier.pl din consola sistemului
   • în Windows:
    • prin deschiderea fișierului din Explorer, sau
    • prin comanda swipl fisier.pl din consola sistemului
   • din consola Prolog, prin comanda load_files('fisier.pl').
  • pentru deschiderea editorului configurat se folosește comanda edit. sau, dacă sunt mai multe fișiere încărcate, edit('fisier.pl').
  • încărcare modificări
   • dacă folosiți editorul pce_emacs, din editorul deschis se poate cere încărcarea modificărilor în consola Prolog prin comanda Compile Buffer (din meniul Compile), sau cu scurtătura Ctrl-c Ctrl-b după salvare. Practic, trebuie apăsat Ctrl-s Ctrl-c Ctrl-b.
   • din consola Prolog, se poate cere încărcarea modificărilor prin comanda
    make.
 • alte editoare:
  • GEdit și Mousepad (posibil și alte editoare din Linux) au deja highlighting pentru Prolog.
pp/22/limbaje.txt · Last modified: 2022/04/19 16:51 by andrei.olaru
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0