Regulament

Examenul: 50% - minim 25% pentru notă de trecere

Parcurs: 50%

  • 2 x 10% lucrări -
  • 15% proiect individual
  • 15% proiect în echipă
  • 10% prezență activă în laborator - bonus și nu contribuie la condițiile de promovare și se intrare în examen
pl/regulament.txt · Last modified: 2020/11/10 22:24 by giorgiana.vlasceanu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0