Laborator 1 - Logică combinațională

Breviar teoretic

1. Operatorul NOT

Operatorul not acționează asupra unei singure entități (variabilă individuală sau expresie) și are drept rezultat negarea sau atribuirea valorii opuse acesteia.

Simbol

Tabel de adevăr
$x$ $ \overline{x}$
0 1
1 0

2. Operatorul NAND

Operatorul nand (not(and)) – negație produs logic.

$ x \quad nand \quad y = \overline{x \cdot y} $

Simbol

Tabel de adevăr
$x$ $y$ $x \quad nand \quad y$
0 0 1
0 1 1
1 0 1
1 1 0

3. Operatorul NOR

$ x \quad nor \quad y = \overline{x + y} $

Simbol

Tabel de adevăr
$x$ $y$ $x \quad nor \quad y$
0 0 1
0 1 0
1 0 0
1 1 0

4. Operatorul XOR

Exclusive or . Suma modulo 2
$ x \quad xor \quad y = x ⊕ y $

Simbol

Tabel de adevăr
$x$ $y$ $x ⊕ y$
0 0 0
0 1 1
1 0 1
1 1 0


Descriere platformă


Schema plăcii de lucru este reprezentată în imaginea de mai jos.


Aplicații

1. Verificare porți logice

Pentru fiecare tip de poartă logică prezentă pe placa de lucru verificați tabela de adevăr.

2. Reprezentarea operației XOR prin porți logice NAND

Realizați următoarea schemă și demonstrați echivalența cu funcția XOR:

$ a \quad xor \quad b \quad = \quad a \cdot \overline{b} + \overline{a}\cdot b$

3. Reprezentarea operației XOR prin porți logice NOR

Realizați următoarea schemă și verificați tabela de adevăr:

4. Comparator de 2 biți (n = 2)

Realizați un comparator de două numere reprezentate pe 2 biți:

  • $x = (x_1, x_0) $
  • $y = (y_1, y_0) $

Folosiți diagrama Karnaugh de mai jos:

$x_1 x_0$ \ $y_1 y_0$ 00 01 11 10
00
01 1
11 1 1 1
10 1 1

Calculați forma disjunctivă minimizată.

Implementați pe placa de lucru forma disjunctivă minimizată obținută la punctul anterior cu porți logice NAND. Verificați tabela de adevăr.

5. Sumator complet pe 1 bit

Diagramele Karnaugh pentru $s_0$ (sum) și $c$out (carry out) sunt:
$s_0$

$c_i$ \ $a_0 b_0$ 00 01 11 10
0 1 1
1 1 1


$c$out

$c_i$ \ $a_0 b_0$ 00 01 11 10
0 1
1 1 1 1

$a_0,b_0$ sunt biții sumați, iar $c_i$ este bitul de carry in.
Suma $s_0$ este egală cu 1 atunci când numărul de biți egal cu 1 în procesul de însumare este impar.
Transportul $c$out este egal cu 1 atunci când numărul de biți egal cu 1 în vectorul de intrare este mai mare sau egal cu 2.

În sumă, datorită distribuției de 1 nu există puncte adiacente, deci funcția este canonică.

$s_0 = \overline{c_i} \cdot \overline{a_0} \cdot b_0 + \overline{c_i} \cdot a_0 \overline{b_0} + c_i \cdot \overline{a_0} \cdot \overline{b_0} + c_i \cdot a_0 \cdot b_0$
Această formă canonică necesită trei nivele de procesare: negație, conjuncție, sumare.

Transformarea într-o formă NAND: $(c_i \overline{a_0}\overline{b_0})(\overline{c_i} \overline{a_0} \overline{b_0} ) $
$s_0 = \overline{\overline{\overline{c_i}\overline{a_0}b_0} \cdot \overline{\overline{c_1}a_0\overline{b_0}} \cdot\overline{c_1 \overline{a_0} \overline{b_0}} \cdot \overline{ c_0 a_0 b_0}} $

În cazul transportului, biții se pot cupla și conduce la minimizare.

Implementați pe placa de lucru forma disjunctivă a funcției $s_0$ cu porți logice NAND. Verificați tabela de adevăr.

Calculați forma disjunctivă minimizată a lui $c$out.

Implementați pe placa de lucru forma disjunctivă minimizată a lui $c$out cu porți logice NAND. Verificați tabela de adevăr.

Resurse

pl/laboratoare/01.txt · Last modified: 2020/11/10 22:19 by giorgiana.vlasceanu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0