Laboratorul 01 - Introducere Xenomai

Introducere

Configurare Mediu de Lucru

1. Instalare Oracle VirtualBox

Pentru a rula configura și rula mașina virtuală, recomandăm utilizarea Oracle VirtualBox, disponibil aici.

2. Creare Mașină Virtuală

Descărcați hard disk-ul mașinii virtuală.

Din VirtualBox, accesați meniul New

Alegeți un nume pentru noua mașină virtuală, tipul sistemului de operare Linux și versiunea Debian 64-bit. Alocați o dimensiune maximă pentru RAM.

Bifați opțiunea Use an existing virtual hard disk drive file și accesați fereastra.

Din meniul Add, selectați fișierul debian_xenomai.vmdk (cel fără -flat)

Creați mașina virtuală

3. Rulare Mașină Virtuală

În acest moment, mașina virtuală este creată și poate fi utilizată.

Apăsați Start și așteptați pornirea

După câteva secunde, mașina virtuală ar trebui să pornească. Vă puteți loga cu user-ul patr și parola patr

4. Creare folder partajat

Pentru a crea un folder partajat cu mașina gazdă, urmați acești pași:

Din mașina virtuală, accesați meniul Devices → Shared Folders → Shared Folders Settings…


Adăugați un folder nou


Configurați noul folder partajat, selectând calea folderului din mașina gazdă și bifați opțiunile Auto-mount și Make Permanent, pentru o funcționare corectă atuci când reporniți mașina virtuală


Dacă nu configurați și câmpul Mount Point, folderul se va afla sub câmpul Devices din File System și poate fi utilizat


Crearea unui proiect

Mașina virtuală pe care am configurat-o conține IDE-ul CodeLite, pe care îl vom utiliza în cadrul laboratorului de PATR. Pentru a crea un proiect nou, urmați acești pași:

Deschideți IDE-ul CodeLite


Accesați meniul File → New → New Project


Selectați template_xenomai


Denumiți proiectul


Noul proiect a fost creat. Pentru a îl compila, selectați proiectul ca activ (numele acestuia este boldat), prin dublu-click pe acesta, în fereastra din stânga


Compilați și rulați programul, prin apăsarea tastei F9 sau din meniul Build → Run


patr/laboratoare/01.txt · Last modified: 2022/01/27 10:49 by alexandru.ionita99
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0