Reguli generale și notare

Notare

 • Pentru absolvirea materiei trebuie obținut jumătate din punctajul de curs (adică 2 puncte din cele 4 puncte aferente cursului) și jumătate din punctajul de laborator/proiect (adică 3 puncte din cele 6 puncte aferente laboratorului/proiectului).
 • Cursul valorează 4 puncte din nota finală.
 • Laboratorul și proiectul valorează 6 puncte din nota finală.
 • Notele vor fi trecute în Catalog.

Curs (4 puncte)

Examenul final valorează 3.5 puncte și durează 60 de minute. Constă din mai multe subiecte din care veți putea alege o submulțime pentru rezolvare. Examenul durează aproximativ o oră și este open book: aveți voie cu orice material printat, dar fără dispozitive electronice (laptop-uri, telefoane, tablete sau altceva). Slide-urile de curs sunt o formă de suport minimal pentru curs; recomandate sunt cărțile, care descriu cel mai bine ideile din slide-uri. Aveți accesibile cărțile și slide-urile în format electronic în pachetul suport_curs de pe cs.curs.pub.ro.

Pentru participarea la curs se acordă punctaj suplimentar peste cele 3.5 puncte: pentru prezentări în cadrul cursului, intervenții, întrebări sau discuții la prezentările colegilor. Cele două punctaje (examen și participare la curs) se adună și se trunchiază la 4 puncte.

Laborator/proiect (6 puncte)

 • Activitate de laborator: 0.5 puncte
 • Proiect: 6 puncte
 • Orice punctaj care depășește 6 puncte se trunchiază la 6 (pe laborator).

Reguli laborator

În cadrul laboratorului este punctată activitatea, nu prezența. Recomandăm să alocați 15-20 de minute înainte de laborator pentru a parcurge laboratorul.

Puteți recupera laboratoare de maxim două ori, doar cu acordul ambilor asistenți (acordat înainte). Recuperarea se poate face doar în timpul săptămânii normale de desfășurare a laboratorului; nu se poate recupera un laborator în mod retroactiv, în afara săptămânii normal de desfășurare a acestuia.

În timpul laboratorului permitem doar activități aferente acelui laborator.

Desfășurarea laboratorului

Laboratorul va avea 3 faze:

 1. Discuție pentru activitățile din ultima săptămână
 2. Prezentarea subiectului laboratorului
 3. Lucru la proiect: fiecare ședință de laborator este o întâlnire a echipei; la sfârșitul ședinței fiecare echipă va prezenta un sumar al ceea ce a realizat pe parcursul laboratorului

Proiect

Nota pe parcurs valorează 6 puncte din totalul de 10 puncte ale materiei. Suplimentar, există posibilitatea obținerii a 0.5 puncte acordate pentru intervenții și activitate în cadrul orelor de laborator (NL).

Asadar, se pot obtine maximum 6.5 puncte in cadrul laboratorului, dar punctajul pe parcurs nu poate depăși 6 puncte (se va trunchia).

Punctajul NP este compus din notele pe cele doua proiecte: NP1 si NP2, fiecare valorand 3 puncte.

Pentru fiecare proiect se pot obține punctaje bonus ale proiectului, pentru implementarea unor funcționalități suplimentare, descrise în enunțul proiectului. Astfel, în teorie, puteți obține mai mult decât 6.5 puncte pentru activitatea de parcurs, cu precizarea că se trunchiază la 6 puncte.

Termenele și informațiile despre proiecte sunt indicate în pagina fiecărui proiect:

Punctajul final pe parcurs va fi calculat dupa formula min (NP + NL, 6), unde NP = NP1 + NP2, iar NL este nota pe activitatea de laborator.

Dezvoltarea proiectului

Dezvoltarea proiectului se face pe echipe. La primul proiect echipele vor fi stabilite prin tragere la sorti (4-6 membri), iar la al doilea proiect , echipele vor fi alese de catre voi (5-7 membri).

Notare proiect

Proiectul are două forme de evaluare:

 1. evaluarea echipei (EE): este evaluarea rezultatului proiectului echipei din partea asistentului
 2. evaluare individuală (EI): este formată din evaluarea full-mesh a echipei (fiecare evaluează pe fiecare în mod anonim)

Nota la proiect va fi calculată după formula EE + (EI - avg(EI))/2. Adică din evaluarea individuală (EI) se scade media notelor individuale și se împarte la doi. Această scădere poate duce la o valoare negativă (evaluare individuală sub medie) sau la una pozitivă (evaluare individuală peste medie) și ajusta evaluarea echipei (EE).

Nota individuală

Evaluarea individuală va avea loc la fiecare laborator al echipei. Fiecare membru al echipei va avea o notă individuală per laborator (ca medie a notelor membrilor echipei). Nota individuală finală va fi media notelor individuale.

Nota echipei

Nota echipei este realizată de asistent pe baza evaluării de parcurs și finale a proiectului.

Evidența notelor

Notele vor fi publicate în Catalog. Vom încerca să nu existe mai multe de 10 zile între laboratorul curent și ultimul laborator pentru care sunt trecute notele.

Examen

Examenul este open-book - puteți folosi orice fel de materiale printate și/sau cărți în cadrul examenului.

Important - acest lucru nu înseamnă că examenul constă în copiat din curs sau diferite alte materiale - scopul este să oferiți soluții personalizate pentru exercițiile și problemele examenului.

Restanță/mărire

Sesiunea de restanță/mărire se desfășoară în sesiunea specială iunie și în sesiunea septembrie. În cadrul sesiunii de restanță/mărire se poate reface doar examenul.

Puteți participa la un singur examen pe parcursul unei sesiuni.

mps/reguli.txt · Last modified: 2019/01/21 11:49 by oana.caplescu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0