Regulament

Notare

 • 40p examen
 • 60p laborator
  • 20p activitate laborator
  • 40p proiect
   • 10p prezentare inițială
   • 10p prezentare intermediară (pe parcursul orelor de proiect)
   • 20p prezentare finală (demo aplicație + ppt)
  • 5p bonus - evaluare echipe

Punctajul maxim cu care un student poate intra in examen este de 60p = min(60, punctaj_laborator)

Pentru promovarea laboratorului este necesară participarea la minim 7 laboratoare și obținerea unui punctaj minim - jumătate din punctajul alocat pentru fiecare activitate.

Laborator

 • În cadrul fiecărui laborator se vor evalua cunoștințele dobândite prin rezolvarea individuală a exercițiilor propuse și notarea acestora cu un punctaj de la 0 la 10.
 • Schimbarea intervalului asignat în orar este posibilă până la al doilea laborator, cu acordul asistenților responsabili de intervalele implicate.
 • Recuperarea unui laborator (pierdut sau în avans) este posibilă doar în limita locurilor disponibile. Înainte de a vă prezenta pentru recuperarea unui laborator verificați pagina de ocupare și trimiteți un email asistentului vostru și asistentului din intervalul în care vreți să recuperați, pentru a obține acordul lor.
isi/admin/regulament.txt · Last modified: 2022/11/23 16:37 by alexandru.predescu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0