This is an old revision of the document!


02. Manifeste Puppet

Cu toate ca putem crea, modifica sau sterge resurse folosind comenzi de tip puppet resource, aceasta nu este o solutie potrivita pentru situatii complexe.

O solutie mai buna consta in:

 • declararea resurselor in fisiere (text);
 • efectuarea modificarilor descrise in fisiere folosind Puppet.

Fisierele ce contin declarari de resurse Puppet se numesc manifeste si au, de obicei, extensia .pp.

Crearea unui manifest

Vom scrie un manifest care sa descrie o resursa de tip fisier. Fisierul va avea urmatoarele proprietati:

 • nume si cale: /tmp/my_file;
 • drepturi de acces: 0640;
 • continut: “File created using Puppet”;

Declararea resursei va arata astfel:

file {'my_file':
 path  => '/tmp/my_file',
 ensure => present,
 mode  => 0640,
 content => "File created using Puppet.",
}

Salvati codul de mai sus intr-un fisier manifest numit my_file_manif.pp.

Aplicarea unui manifest

Aplicarea unui manifest se executa folosind comanda puppet apply:

[root@learn ~]# puppet apply my_file_manif.pp
Notice: Compiled catalog for learn.localdomain in environment production in 0.18 seconds               
Notice: /Stage[main]//File[my_file]/ensure: created                                 
Notice: Finished catalog run in 0.38 seconds                                     

Verificati ca fisierul a fost creat, iar continutul si drepturile de acces sunt corecte.

Incercati sa aplicati din nou manifestul:

[root@learn ~]# puppet apply my_file_manif.pp
Notice: Compiled catalog for learn.localdomain in environment production in 0.16 seconds
Notice: Finished catalog run in 0.38 seconds

Observati ca daca sistemul este deja in starea descrisa de manifest, Puppet nu mai executa nici o actiune.

saisp/labs/10/contents/02.1390333944.txt.gz · Last modified: 2014/01/21 21:52 by alexandru.carp
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0