07. [10p] Scanare porturi frecvent utilizate

În general, se scanează toate cele 65535 de porturi, deoarece pot exista anumite servicii obscure ce rulează pe porturi cu valori mari, nestandard, care pot prezenta vulnerabilități.

Pentru a micșora timpul de rulare, există posibilitatea de a scana un anumit număr de porturi ce sunt asociate celor mai folosite servicii. Scanați primele 100 de astfel de porturi TCP pe serverul hermes.codacloud.net.

Căutați în manual după –top-ports (sunt porturile pe care le găsim listate în fișierul /etc/services)

rl/labs/12/contents/07.txt · Last modified: 2021/01/17 21:38 by vlad.traista
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0