05. [10p] Configurație cu STP deja rulat

Topologie: download

 • STP (Spanning Tree Protocol) reprezintă un protocol prin care switch-urile evită buclele în rețea (în special broadcast storms). Se creează un arbore de acoperire între switch-uri (un switch este root bridge, rădăcina arborelui) care stabilește o cale unică de a ajunge de la un switch la alt switch.
 • Pentru început, ne propunem să investigăm o rețea funcțională cu STP rulat. Pentru acesta încărcați topologia în PacketTracer și așteptați circa 30 de secunde rularea STP: unele porturi nu vor mai avea lumini portocalii, ci vor avea lumini verzi.
 • Observați că unul dintre porturile switch-ului Switch1 (Fa0/1) este blocat din perspectiva STP, adică nu trimite pachete de date.
 • Pentru a popula tabelele de comutare ale switch-urilor trimiteți pachete de verificare a conexiunii între toate stațiile.
 • În modul Simulation trimiteți un pachet de la stația PC1 la stația PC2. Observați calea urmată de pachet: deși ar fi un drum mai scurt între Switch1 și Switch2, pachetul urmează calea Switch1Switch0Switch2. Asta întrucât legătura Switch1Switch2 este dezactivată.
 • În topologia curentă, Switch0 este root bridge și este rădăcina arborelui de acoperire.
 • Pe fiecare switch deschideți consola si afisati arborele de acoperire.
 • Veți obține o informație precum cea de mai jos (pentru Switch1):
   Spanning tree enabled protocol ieee
   Root ID  Priority  32769
         Address   0060.3ED9.3AD0
         Cost    19
         Port    1(FastEthernet0/1)
         Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
  
   Bridge ID Priority  32769 (priority 32768 sys-id-ext 1)
         Address   00D0.BCA5.EEB1
         Hello Time 2 sec Max Age 20 sec Forward Delay 15 sec
         Aging Time 20
  
  Interface    Role Sts Cost   Prio.Nbr Type
  ---------------- ---- --- --------- -------- --------------------------------
  Fa2/1      Desg FWD 19    128.3  P2p
  Fa1/1      Altn BLK 19    128.2  P2p
  Fa0/1      Root FWD 19    128.1  P2p
 • Informațiile care pot fi extrase din ieșirea de mai sus a comenzii sunt:
  • Adresa root bridge-ului (Root ID) este 0007.EC9C.D291, adică adresa unui port al Switch0.
  • ID-ul curent (al Switch1) este 0060.5C08.3EDC.
  • Portul Fa1/1 este în starea FORWARDING și este legătura către root bridge.
  • Portul Fa0/1 este în starea BLOCKED: parte a legăturii dezactivate Switch1Switch2.
rl/labs/02/contents/05.txt · Last modified: 2022/10/18 14:04 by cosmin.prunaru
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0