Laborator 4 - GDB

Introducere

GDB, sau (G)NU (D)e(B)ugger, este un utilitar ce poate fi folosit pentru a vedea ce se întâmplă înăuntrul unui program în timp ce acesta rulează sau pentru a putea vedea starea în care se află programul la momentul în care a crash-uit.

GDB este folosit în principal pentru a depana programe scrise în C sau C++. Acesta poate fi folosit în două moduri pentru a depana un program:

 • rulându-l folosind comanda gdb
 • folosind fişierul core generat în urma unei erori grave (de obicei segmentation fault)

În acest laborator vom analiza doar prima modalitate de depanare.

Rulare GDB

Pentru exemplificare considerăm următorul program:

bug.c
int add(int a, int b)
{
  int c;
  c = a + b;
  return c;
}
 
int main(int argc, char **argv)
{
	char *bug = 0;
	bug[2] = add(2, 4);
	return 0;
}

După compilare, observăm că la executarea programului se produce un segmentation fault.

$ gcc bug.c -o bug
$ ./bug
Segmentation fault (core dumped)

gdb este unealta potrivită pentru astfel de situații. Ca să aflăm la ce linie a avut loc acest segmentation fault, mai întâi trebuie să revenim la pasul de compilare și să activăm simbolurile de depanare folsind opțiunea -g a compilatorului gcc:

$ gcc -g bug.c -o bug

În continuare, rulăm programul folosind gdb:

$ gdb bug
[...]
(gdb) run
Program received signal SIGSEGV, Segmentation fault.
0x000000000040054f in main (argc=1, argv=0x7fffffffe038) at bug.c:13
13		bug[2] = add(2, 4);
(gdb)

Simbolurile de depanare nu sunt în mod implicit adăugate deoarece prin adăugarea acestora, executabilul rezultat va avea o dimensiune mai mare. Folosiți opțiunea -g doar în faza de dezvoltare.

 $ gcc exemplu.c -o exemplu
 $ gcc -g exemplu.c -o exemplu_debug
 $ ls -l
 -rwxrwxr-x. 1 student student 6.0K Dec 7 23:55 exemplu
 -rwxrwxr-x. 1 student student 6.8K Dec 7 23:55 exemplu_debug

Comenzi de bază GDB

Câteva din comenzile de bază în gdb sunt:

 • breakpoint - primeşte ca argument un nume de funcţie (ex: main), un număr de linie şi, eventual, un fişier (ex: break sursa.c:50), o funcţie (b sursa.c:my_function) sau o adresă (ex: breakpoint *0x80483d3).
 • next - va continua execuţia programului până ce se va ajunge la următoarea linie din codul sursă. Dacă linia de executat conţine un apel de funcţie, funcţia se va executa complet.
 • step - se “pășește” în interiorul funcții pentru inspectarea ei.
 • finish - se iese din funcţia curentă.
 • quit - se părăsește shell-ul gdb
[...]
(gdb) break main                            # adăugăm breakpoint în funcția main
Breakpoint 1 at 0x400530: file bug.c, line 12.
(gdb) run                                # pornim programul
Starting program: /home/master/github/labs/ii/bug 
 
Breakpoint 1, main (argc=1, argv=0x7fffffffe038) at bug.c:12
12		char *bug = 0;
(gdb) next                               # trecem la următoarea linie din codul sursă
13		bug[2] = add(2, 4);
(gdb) next
 
Program received signal SIGSEGV, Segmentation fault.
0x000000000040054f in main (argc=1, argv=0x7fffffffe038) at bug.c:13
13		bug[2] = add(2, 4);
(gdb) run
The program being debugged has been started already.
Start it from the beginning? (y or n) y
Starting program: /home/master/github/labs/ii/bug 
 
Breakpoint 1, main (argc=1, argv=0x7fffffffe038) at bug.c:12
12		char *bug = 0;
(gdb) next
13		bug[2] = add(2, 4);
(gdb) step                               # intrăm în funcția add pentru a o analiza pas cu pas
add (a=2, b=4) at bug.c:6
6	  c = a + b;
(gdb) next
7	  return c;
(gdb) next
8	}
(gdb) next
 
Program received signal SIGSEGV, Segmentation fault.
0x000000000040054f in main (argc=1, argv=0x7fffffffe038) at bug.c:13
13		bug[2] = add(2, 4);
(gdb) quit
A debugging session is active.
 
	Inferior 1 [process 331] will be killed.
 
Quit anyway? (y or n) y
 • print - cu ajutorul acesteia se pot afişa valorile variabilelor din funcţia curentă sau a variabilelor globale. print poate primi ca argument şi expresii complicate (dereferenţieri de pointeri, referenţieri ale variabilelor, expresii aritmetice, aproape orice expresie C validă). În plus, print poate afişa structuri de date precum struct şi union sau evalua funcţii şi întoarcerea rezultatului lor.
 • list - afișează o parte din fișierul sursă al programulu debanat.
 • backtrace - afișează un backtrace. Un backtrace afișează, în ordine inversă, funcțiile ce au fost apelate pentru a se ajunge la linia curentă.

Exerciții și aplicații

 1. divide.c
  #include <stdio.h>
   
  int divide(int a, int b)
  {
    printf("Dividing %d by %d\n", a, b);
    return a / b;
  }
   
  int main(void)
  {
    int x, y, result;
   
    x = 10; y = 2;
    result = divide(x, y);
    printf("%d\n", result);
   
    x = 5; y = 0;
    result = divide(x, y);
    printf("%d\n", result);
   
    return 0;
  }
 1. quick.c
  #include <stdio.h>
  #include <stdbool.h>
  #define MAX 7
   
  #define MAGIC 100000
  int intArray[MAX] = {4,6,3,2,1,9,7};
   
  void printline(int count) {
    int i;
   
    for(i = 0;i <count-1;i++) {
     printf("=");
    }
   
    printf("=\n");
  }
   
  void display() {
    int i;
    printf("[");
   
    // navigate through all items
    for(i = 0;i<MAX;i++) {
     printf("%d ",intArray[i]);
    }
   
    printf("]\n");
  }
   
  void swap(int num1, int num2) {
    int temp = intArray[num1];
    intArray[num1+MAGIC] = intArray[num2];
    intArray[num2] = temp;
  }
   
  int partition(int left, int right, int pivot) {
    int leftPointer = left -1;
    int rightPointer = right;
   
    while(true) {
     while(intArray[++leftPointer] < pivot) {
       //do nothing
     }
   
     while(rightPointer > 0 && intArray[--rightPointer] > pivot) {
       //do nothing
     }
   
     if(leftPointer >= rightPointer) {
       break;
     } else {
       printf(" item swapped :%d,%d\n", intArray[leftPointer],intArray[rightPointer]);
       swap(leftPointer,rightPointer);
     }
    }
   
    printf(" pivot swapped :%d,%d\n", intArray[leftPointer],intArray[right]);
    swap(leftPointer,right);
    printf("Updated Array: ");
    display();
    return leftPointer;
  }
   
  void quickSort(int left, int right) {
    if(right-left <= 0) {
     return;
    } else {
     int pivot = intArray[right];
     int partitionPoint = partition(left, right, pivot);
     quickSort(left,partitionPoint-1);
     quickSort(partitionPoint+1,right);
    }
  }
   
  int main() {
    printf("Input Array: ");
    display();
    printline(50);
    quickSort(0,MAX-1);
    printf("Output Array: ");
    display();
    printline(50);
  }
ii/lab/laborator4.txt · Last modified: 2016/12/08 10:03 by iulian_gabriel.radu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0