Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pa:regulament-general [2019/03/03 16:45]
radu.iacob [Tema - proiect]
pa:regulament-general [2019/03/03 16:46] (current)
radu.iacob [Teme]
Line 30: Line 30:
 Limbajele de programare acceptate pentru rezolvarea acestora sunt: C/C++ sau Java. Dacă doriți să rezolvați tema într-un alt limbaj, vă rog să luați legătura cu Traian Rebedea. Dacă el este de acord cu propunerea voastră, puteți rezolva tema în limbajul dorit. Limbajele de programare acceptate pentru rezolvarea acestora sunt: C/C++ sau Java. Dacă doriți să rezolvați tema într-un alt limbaj, vă rog să luați legătura cu Traian Rebedea. Dacă el este de acord cu propunerea voastră, puteți rezolva tema în limbajul dorit.
  
-Responsabilii de teme sunt: Stefania Budulan, Irina Niculescu, Andrei Dinu (tema1), ​Radu Visan, ​Mihai Nan (tema2).+Responsabilii de teme sunt: Radu Visan, ​Cristian Banu si Teodor Popescu.
  
 Fiecare temă va avea fixat un termen limită. Temele vor putea fi uploadate pe site și după expirarea acestui termen limită, însă cu o penalizare de 0.5 puncte pe zi (din 10 puncte). Temele trimise cu o întârziere mai mare de 7 zile nu vor fi notate. Fiecare temă va avea fixat un termen limită. Temele vor putea fi uploadate pe site și după expirarea acestui termen limită, însă cu o penalizare de 0.5 puncte pe zi (din 10 puncte). Temele trimise cu o întârziere mai mare de 7 zile nu vor fi notate.
pa/regulament-general.txt · Last modified: 2019/03/03 16:46 by radu.iacob
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0