Open CourseWare

Anul 1

Introducere în Informatică
Metode numerice
Programarea Calculatoarelor
Utilizarea Sistemelor de Operare
Structuri de date (Seria CA)

Anul 2

Proiectarea Algoritmilor

Anul 3

Baze de date
Introducere în Securitatea Calculatoarelor
Rețele locale
Sisteme de Operare
Sisteme de Operare - ETTI

Anul 4

Compilatoare
Procesarea Semnalelor
Sisteme de Operare 2
Proiectarea și Dezvoltarea Serviciilor Distribuite

Master - Anul 1

Computer Network Security / Operating System Security
Gestiunea Serviciilor de Rețea
Infrastructura și Servicii pentru Rețele Mobile
Operating Systems (Practical)
Servicii avansate pentru ISP
Securitatea Avansată a Sistemelor de Calcul
Securitatea Calculatoarelor și a Rețelelor
Securizarea Rețelelor cu Echipamente Dedicate

Master - Anul 2

Managementul Proiectelor și Serviciilor Software

Școli de vară

Internet of Things

start.txt · Last modified: 2016/02/23 16:03 by sergiu.costea
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0