Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

pa:laboratoare:laborator-09 [2018/04/20 21:01]
darius.neatu [Exercitii]
pa:laboratoare:laborator-09 [2018/05/02 19:33] (current)
radu_silviu.visan
Line 92: Line 92:
 <code cpp> <code cpp>
 Dijkstra(sursa,​ dest): Dijkstra(sursa,​ dest):
-selectat(sursa) = true +introdu ​sursa in Q 
-foreach nod in V // V = multimea nodurilor +d[sursa] = 0 
-    daca exista muchie[sursa,​ nod] +d[nod] = +∞ // pentru orice nod != sursa 
-        // initializam distanta pana la nodul respectiv +P[nod] = null // pentru orice nod din V
-        ​d[nod] = w[sursa, nod] +
-        introdu nod in Q +
-        // parintele nodului devine sursa +
-        P[nod] = sursa +
-    altfel +
-        d[nod] = +∞ // distanta infinita +
-        P[nod] = null // nu are parinte+
  
 // relaxari succesive // relaxari succesive
Line 148: Line 141:
 <code cpp> <code cpp>
 BellmanFord(sursa):​ BellmanFord(sursa):​
-// initializari +
-foreach nod in V // V = multimea nodurilor +
-    daca muchie[sursa,​ nod] +
-        d[nod] = w[sursa, nod] +
-        P[nod] = sursa +
-    altfel +
-        d[nod] = +∞ +
-        P[nod] = null+
 d[sursa] = 0 d[sursa] = 0
-p[sursa] = null+d[nod] = +∞ // pentru orice nod != sursa 
 +p[nod] = null // pentru orice nod din V
  
 // relaxari succesive // relaxari succesive
Line 350: Line 337:
     * C++: 1s     * C++: 1s
     * Java: 2s     * Java: 2s
 +  * Pentru punctaj maxim, implementarea din laborator trebuie sa treaca toate testele, cu exceptia ultimelor 2, pe care va lua TLE. Pentru cei curiosi, exista si o implementare mai eficienta a algoritmului,​ oarecum similara cu cea de la Dijkstra (pentru mai multe detalii: [[https://​infoarena.ro/​problema/​bellmanford]])
 </​note>​ </​note>​
  
pa/laboratoare/laborator-09.txt · Last modified: 2018/05/02 19:33 by radu_silviu.visan
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0