Laborator 05 - Procese; semnale; pipe-uri

Cheat sheet

Comandă Descriere scurtă
su switch user - schimbă utilizatorul în sesiunea curentă
ps afișează informații despre porcesele active în sistem
top afișează informații despre porcese în mod interactiv
pstree ierarhia de procese
| pipe
kill trimite un semnal unui proces identificat prin PID
pkill caută un proces după nume și îi transmite un semnal
fg trece un proces în foreground
& lansează un proces în background running
bg trece un proces din background din stopped în running
mkfifo crează un pipe cu nume
nohup rulează o comandă ce va ignora semnalul SIGHUP

Suport laborator

Arhivă laborator

Introducere

Vizualizarea proceselor din sistem

Pentru a afișa informații despre procesele active, putem utiliza ps. Fără nici un argument, listează procesele deschise din terminalul curent. Apar doar două procese: shell-ul bash și procesul ps:

student@uso:~$ ps
 PID TTY     TIME CMD
 3821 pts/1  00:00:00 bash
 3877 pts/1  00:00:00 ps

Dacă adăugăm argumentele -ef comenzii anterioare se vor afișa toate procesele ce rulează în sistem:

student@uso:~$ ps -ef
UID    PID PPID C STIME TTY     TIME CMD
root     1   0 0 19:37 ?    00:00:00 /sbin/init
root     2   0 0 19:37 ?    00:00:00 [kthreadd]
root     3   2 0 19:37 ?    00:00:00 [ksoftirqd/0]
root     6   2 0 19:37 ?    00:00:00 [migration/0]
root     7   2 0 19:37 ?    00:00:00 [watchdog/0]
root     8   2 0 19:37 ?    00:00:00 [migration/1]
root    10   2 0 19:37 ?    00:00:00 [ksoftirqd/1]
root    12   2 0 19:37 ?    00:00:00 [watchdog/1]
root    13   2 0 19:37 ?    00:00:00 [cpuset]
root    14   2 0 19:37 ?    00:00:00 [khelper]
root    15   2 0 19:37 ?    00:00:00 [kdevtmpfs]
root    16   2 0 19:37 ?    00:00:00 [netns]
root    18   2 0 19:37 ?    00:00:00 [sync_supers]
[...]

Consultând man, observăm:

-e       Select all processes. Identical to -A.
-f       Do full-format listing.

Putem folosi man ps împreună cu opțiunea de căutare pentru a găsi descrierea câmpurilor afișate:

uid    UID   see euid. (alias euid).
euid    EUID  effective user ID (alias uid).
pid    PID   process ID number of the process.
ppid    PPID  parent process ID.
c     C    processor utilization. Currently, this is the integer value of the percent usage over the lifetime of the process.
start_time START  starting time or date of the process.
tname   TTY   controlling tty (terminal).
time    TIME  cumulative CPU time, "[DD-]HH:MM:SS" format.
ucmd    CMD   see comm. 
comm    COMMAND command name (only the executable name). 

Informații detaliate despre procesele care ruleaza în sistem pot afișate și folosind argumentele aux. În acest caz argumentele comenzii ps nu sunt prefixate de caracterul -. Este cazul argumentelor date în format BSD.

student@uso:~$ ps aux
USER    PID %CPU %MEM  VSZ  RSS TTY   STAT START  TIME COMMAND
root     1 0.0 0.0 24456 2416 ?    Ss  19:37  0:00 /sbin/init
root     2 0.0 0.0   0   0 ?    S  19:37  0:00 [kthreadd]
root     3 0.0 0.0   0   0 ?    S  19:37  0:00 [ksoftirqd/0]
root     6 0.0 0.0   0   0 ?    S  19:37  0:00 [migration/0]
root     7 0.0 0.0   0   0 ?    S  19:37  0:00 [watchdog/0]
root     8 0.0 0.0   0   0 ?    S  19:37  0:00 [migration/1]
root    10 0.0 0.0   0   0 ?    S  19:37  0:00 [ksoftirqd/1]
root    12 0.0 0.0   0   0 ?    S  19:37  0:00 [watchdog/1]
root    13 0.0 0.0   0   0 ?    S<  19:37  0:00 [cpuset]
root    14 0.0 0.0   0   0 ?    S<  19:37  0:00 [khelper]
root    15 0.0 0.0   0   0 ?    S  19:37  0:00 [kdevtmpfs]
root    16 0.0 0.0   0   0 ?    S<  19:37  0:00 [netns]
root    18 0.0 0.0   0   0 ?    S  19:37  0:00 [sync_supers]
root    19 0.0 0.0   0   0 ?    S  19:37  0:00 [bdi-default]
root    20 0.0 0.0   0   0 ?    S<  19:37  0:00 [kintegrityd]
root    21 0.0 0.0   0   0 ?    S<  19:37  0:00 [kblockd]
root    22 0.0 0.0   0   0 ?    S<  19:37  0:00 [ata_sff]

Există 3 formate pentru opțiunile unei comenzi:

 • formatul lung (de exemplu --help)
 • formatul GNU (ca în ls -l)
 • formatul BSD (ps aux)

Putem vedea semnificația argumentelor mai des folosite pentru ps, în toate cele 3 formate, rulând

ps --help

sau o comandă cu un argument nevalid.

student@uso:~$ ps --help
********* simple selection ********* ********* selection by list *********
-A all processes           -C by command name
-N negate selection          -G by real group ID (supports names)
-a all w/ tty except session leaders -U by real user ID (supports names)
-d all except session leaders     -g by session OR by effective group name
-e all processes           -p by process ID
T all processes on this terminal   -s processes in the sessions given
a all w/ tty, including other users -t by tty
g OBSOLETE -- DO NOT USE       -u by effective user ID (supports names)
r only running processes       U processes for specified users
x processes w/o controlling ttys   t by tty
*********** output format ********** *********** long options ***********
-o,o user-defined -f full      --Group --User --pid --cols --ppid
-j,j job control  s signal     --group --user --sid --rows --info
-O,O preloaded -o v virtual memory --cumulative --format --deselect
-l,l long     u user-oriented  --sort --tty --forest --version
-F  extra full  X registers    --heading --no-heading --context
          ********* misc options *********
-V,V show version   L list format codes f ASCII art forest
-m,m,-L,-T,H threads  S children in sum  -y change -l format
-M,Z security data   c true command name -c scheduling class
-w,w wide output    n numeric WCHAN,UID -H process hierarchy

Informațiile oferite de utilitarul ps se pot filtra specificând un set de argumente. Spre exemplu, pentru a afișa doar procesele deținute de utilizatorul student, rulăm comanda:

student@uso:~$ ps -u student
 PID TTY     TIME CMD
 2038 ?    00:00:00 x-session-manag
 2086 ?    00:00:00 ssh-agent
 2089 ?    00:00:00 dbus-launch
 2090 ?    00:00:01 dbus-daemon
 2154 ?    00:00:00 start_kdeinit
 2155 ?    00:00:00 kdeinit4
 2156 ?    00:00:00 klauncher
 2158 ?    00:00:04 kded4
 2163 ?    00:00:00 bluedevil-helpe
 2165 ?    00:00:00 obex-data-serve
 2337 ?    00:00:00 bluedevil-monol
 2339 ?    00:00:00 kglobalaccel

Alternativ putem rula și

student@uso:~$ ps U student
 PID TTY   STAT  TIME COMMAND
 2038 ?    Ss   0:00 /bin/sh /usr/bin/x-session-manager
 2086 ?    Ss   0:00 /usr/bin/ssh-agent /usr/bin/dbus-launch --exit-with-session x-session-manager
 2089 ?    S   0:00 /usr/bin/dbus-launch --exit-with-session x-session-manager
 2090 ?    Ss   0:01 //bin/dbus-daemon --fork --print-pid 5 --print-address 7 --session
 2154 ?    S   0:00 /usr/lib/kde4/libexec/start_kdeinit +kcminit_startup
 2155 ?    Ss   0:00 kdeinit4: kdeinit4 Running...         
 2156 ?    S   0:00 kdeinit4: klauncher [kdeinit] --fd=9      
 2158 ?    Sl   0:04 kdeinit4: kded4 [kdeinit]           
 2163 ?    S   0:00 /usr/bin/bluedevil-helper
 2165 ?    S   0:00 /usr/bin/obex-data-server --no-daemon 
 2337 ?    S   0:00 /usr/bin/bluedevil-monolithic
 2339 ?    S   0:00 /usr/bin/kglobalaccel
 2341 ?    Sl   0:00 /usr/bin/kwalletd
 2344 ?    S   0:00 /usr/bin/kactivitymanagerd

Se recomandă folosirea argumentelor cu - (în stil GNU). Cu toate acestea, în unele cazuri forma BSD este mai potrivită.

Pipe-uri anonime

Caracterul | (pipe) este folosit pentru a înlănțui 2 comenzi, legând ieșirea standard a primei comenzi la intrarea standard a celeilalte, așa cum arată și figura următoare:

Folosind > și < putem face ca o comandă să scrie într-un fișier sau să citească dintr-un fișier. Folosind | fișierul nu mai este necesar.

Foreground & Background

Diagrama următoare arată stările în care se poate afla un proces și cum se trece dintr-o stare în alta.

După cum se poate observa din diagramă, pentru a aduce un proces din background în foreground utilizăm comanda fg. Fără nici un parametru, aduce în foreground ultimul proces trimis în background.

Pentru a vedea ce procese se află în fundal utilizăm jobs. Astfel putem afla id-ul unui job și îl putem folosi pentru a aduce în foreground job-ul respectiv.

 fg $jobID 

Unde $jobId se va înlocui cu ID-ul job-ului respectiv.

Pentru a porni un proces direct în background, folosim &. De exemplu, pentru a deschide fișierul beatles utilizând vim direct în background folosim:

 vim beatles &

Atunci când utilizăm & procesul pornește în background și își începe execuția (este în running) iar când utilizăm Ctrl-z acesta este stopped. Pentru a trece din stopped în running utilizăm bg.

procfs

procfs este un sistem de fișiere virtual, adică datele nu se găsesc pe un suport fizic permanent (hard disk). Fiecare fișier oferă informații despre sistem și este stocat fizic în RAM. procfs este montat în /proc.

Informații despre un proces găsim în directorul din /proc care are ca nume PID-ul procesului. Pe scurt, câteva dintre acestea:

 • exe - link către executabilul ce a creat procesul
 • cmdline - comanda utilizată pentru crearea procesului
 • fd - fișierele deschise
 • maps - zonele de memorie ale procesului

Daemon

Un daemon este un tip de proces care rulează în background și se detașează de terminalul de control. Un astfel de proces nu va accepta comenzi de la tastatură.

Putem comunica cu un daemon prin:

 • fișiere de configurare
 • semnale

De obicei, procesele care sunt daemoni au numele terminat în d (sshd), dar nu este o regulă.

Pachetele ce conțin daemoni de obicei au script-uri de control, localizate în /etc/init.d/. Acestea sunt folosite pentru pornire/oprire și acceptă un argument dintre:

 • start
 • stop
 • restart

Semnale

Unul din mecanismele prin care se poate comunica între procese sunt semnalele. Un utilizator poate trimite un semnal unui proces folosind comanda kill.

Pentru a vedea toate semnalele care se pot trimite unui proces utilizăm kill -l.

student@uso:~$ kill -l
 1) SIGHUP    2) SIGINT    3) SIGQUIT   4) SIGILL    5) SIGTRAP
 6) SIGABRT   7) SIGBUS    8) SIGFPE    9) SIGKILL   10) SIGUSR1
11) SIGSEGV   12) SIGUSR2   13) SIGPIPE   14) SIGALRM   15) SIGTERM
16) SIGSTKFLT  17) SIGCHLD   18) SIGCONT   19) SIGSTOP   20) SIGTSTP
21) SIGTTIN   22) SIGTTOU   23) SIGURG   24) SIGXCPU   25) SIGXFSZ
26) SIGVTALRM  27) SIGPROF   28) SIGWINCH  29) SIGIO    30) SIGPWR
31) SIGSYS   34) SIGRTMIN  35) SIGRTMIN+1 36) SIGRTMIN+2 37) SIGRTMIN+3
38) SIGRTMIN+4 39) SIGRTMIN+5 40) SIGRTMIN+6 41) SIGRTMIN+7 42) SIGRTMIN+8
43) SIGRTMIN+9 44) SIGRTMIN+10 45) SIGRTMIN+11 46) SIGRTMIN+12 47) SIGRTMIN+13
48) SIGRTMIN+14 49) SIGRTMIN+15 50) SIGRTMAX-14 51) SIGRTMAX-13 52) SIGRTMAX-12
53) SIGRTMAX-11 54) SIGRTMAX-10 55) SIGRTMAX-9 56) SIGRTMAX-8 57) SIGRTMAX-7
58) SIGRTMAX-6 59) SIGRTMAX-5 60) SIGRTMAX-4 61) SIGRTMAX-3 62) SIGRTMAX-2
63) SIGRTMAX-1 64) SIGRTMAX

Putem transmite anumite semnale utilizând combinații de taste. De exemplu:

 • Ctrl-c ⇒ SIGINT
 • Ctrl-z ⇒ SIGTSTP
 • Ctrl-\ ⇒ SIGQUIT

Exerciții

1. ps

Analizați procesele care rulează în sistem folosind ps.

 • Afișați procesele care au fost deschise din terminalul curent.
Rezolvare
student@uso:~$ ps 
 • Afișați toate procesele care rulează în sistem. Folosiți man ps (sau secțiunea Introducere) pentru a găsi parametrii corespunzători. Încercați să găsiți mai multe soluții.
Rezolvare
student@uso:~$ ps -ef 
student@uso:~$ ps aux 
 • Ce reprezintă fiecare câmp din output? Folosiți man pentru a afla.
 • Afișați doar procesele lansate de utilizatorul student. Folosiți man ps sau --help pentru a afla argumentele corespunzătoare.

2. top

Utilitarul ps poate fi folosit pentru a “face o poză” proceselor sistemului la un anumit moment de timp. Pentru a vizualiza informații în timp real, folosim top.

 • Rulați comanda
student@uso:~$ top
 • Se vor afișa primele procese sortate după gradul de folosire al procesorului.
 • Parametrii acestei comenzi sunt similari comenzii ps. Folosiți top pentru a lista doar procesele utilizatorului student.
Rezolvare
student@uso:~$ top -u student
 • Dacă tastați h în timp ce top rulează, se afișează un ecran informativ in care sunt listate comenzile interactive acceptate de top. De exemplu, dacă tastați u puteți selecta interactiv ce utilizatori să fie afișați.
 • Porniți o instanță nouă de top și afișați procesele utilizatorului root.

3. Ierarhia de procese

 • Utilitarul pstree afișează sub formă arborescentă toate procesele existente în momentul lansării lui. Utilizând
  student@uso:~$ pstree

  identificați primul proces creat la lansarea sistemului de operare (rădăcina arborelui).

 • Identificați PID-ul acestui proces folosind ps. Folosiți argumentul -C pentru a specifica numele executabilului init.

4. Timpul de execuție

Pentru a afla cât timp a rulat un anumit proces, se poate folosi comanda time.

 • Rulați
  student@uso:~$ time sleep 3

Output-ul comenzii time conține trei valori de timp: real, user, sys.

 • Folosiți pagina de man pentru a afla ce reprezinta fiecare valoare.
To run the command `ls -Fs' and show just the user, system, and total time:
      time -f "%E real,%U user,%S sys" ls -Fs
[...]
E   Elapsed real (wall clock) time used by the process, in [hours:]minutes:seconds.
U   Total number of CPU-seconds that the process used directly (in user mode), in seconds.
S   Total number of CPU-seconds used by the system on behalf of the process (in kernel mode), in seconds.

5. Sistemul de fișiere procfs

 • Deschideți cu editorul vim un fișier nou numit beatles. Scrieți “we all live in a yellow submarine” în fisier și salvați fișierul. Nu iesiți din vim.
 • Într-un alt terminal, folosiți ps pentru a identifica PID-ul procesului vim pornit. Hint: Folosiți argumentul -C al utilitarului ps.
 • Rulați comanda cd /proc/$PID (înlocuiți $PID cu PID-ul găsit anterior). Listați conținutul directorului în care vă aflați.
  • Link-ul exe pointează către executabilul ce a creat procesul. Care este acesta pentru cazul nostru?
  • Fișierul cmdline conține linia de comandă folsoită pentru lansarea în execuție a procesului. Verificați conținutul fișierului folosind cat.
  • Folderul fd conține legături simbolice către descriptorii de fișier folosiți de proces. Primii 3 descriptori sunt cei standard (0: stdin, 1: stdout, 2: stderr).
 • Închideți sesiunea de vim deschisă anterior. Reveniți în terminalul în care ați vizualizat structura lui procfs. Listați conținutul directorului. Ce observați?

6. uptime

 • Rulați comanda uptime. Folosind pagina de man a utilitarului, identificați ce reprezintă cele trei numere de la load average.
student@uso:~$ man uptime
[...]
uptime gives a one line display of the following information. The current time, how long the system has been running, how many users are currently logged on, and the system load averages for the past 1, 5, and 15 minutes.

Faceți fișierul uptime_ex din arhiva de laborator executabil și rulațil astfel:

student@uso:~/Downloads/lab05$ chmod +x uptime_ex
student@uso:~/Downloads/lab05$ ./uptime_ex
 • Execuția acestuia dureză câteva secunde. În timp ce executabilul uptime_ex rulează, executați într-un terminal separat comanda uptime de câteva ori la rând.

Cum variază valorile numerice de load? Ce credeți că face programul?

7. Pipe-uri anonime

 • În directorul ~ creați un director numit 1960s, și în el creați fișierele următoare:
student@uso:~/1960s$ touch Ticket-to-Ride_TheBeatles.txt Yesterday_TheBeatles.txt Penny-Lane_TheBeatles.txt
student@uso:~/1960s$ touch Satisfaction_RollingStones Brown-Sugar_RollingStones Wild-Horses_RollingStones Play-With-Fire_RollingStones
student@uso:~/1960s$ touch Hey-Jude_TheBeatles
student@uso:~/1960s$ touch Rainy-Day-Women_BobDylan
 • Ne interesează drepturile fișierelor ce conțin TheBeatles în nume.
  • Deplasați-vă în directorul nou creat (1960)
  • Creați un fișier numit temp_file ce conține output-ul comenzii ls -l. Hint: folosiți redirectări.
  • Rulați următoarea comandă
   student@uso:~/1960s$ grep TheBeatles temp_file

   Ce observați?

  • Ștergeți fișierul temp_file

Comanda grep citește fișierul primit ca parametru și afișează doar liniile ce se potrivesc cu un anumit șablon. Mai multe detalii într-un laborator ulterior.

 • Folosiți pipe-uri anonime pentru a obține același rezultat. Hint: |.
Rezolvare
student@uso:~/1960s$ ls -l | grep TheBeatles
 • Rulați comanda
  student@uso:~/1960s$ ls -l | cat | cat | cat | cat | cat | cat
 • Câte fișiere ar fi fost necesare dacă nu foloseam pipe-uri?

8. Semnale

Utilizați kill -l pentru a vedea toate semnalele care se pot trimite unui proces.

Faceți programul signal_test din arhiva de laborator executabil și rulați-l:

student@uso:~$ chmod +x signal_test
student@uso:~$ ./signal_test
 • Deschideți un alt terminal și aflați PID-ul procesului creat anterior. Folosiți pidof. Alternativ, puteți folosi comanda pgrep.
 • Din cel de-al doilea terminal, trimiteți 5 semnale diferite (nu trimiteți -9, SIGKILL) procesului creat. Utilizați atât kill cât și pkill.
 • Ce semnal transmite pkill dacă nu este nici unul precizat explicit?
 • În terminalul în care programul signal_test rulează, tastați, pe rând combinațiile de taste următoare și observați ce semnale se trimit:
 • CTRL-Z
 • CTRL-C
 • CTRL-\

La final, pentru a opri procesul signal_test, rulați comanda:

student@uso:~$ kill -9 $(pidof signal_test)

Observați că semnalul 9 (SIGKILL) nu poate fi tratat de nici o aplicație.

9. xkill

Pentru a forța închiderea unei aplicații grafice se poate folosi comanda xkill.

 • Din interfața grafică deschideți gedit
 • Deschideți un terminal. Tastați comanda xkill.

În terminal a apărut mesajul:

Select the window whose client you wish to kill with button 1

Ce formă are mouse-ul?

Dați click undeva în interiorul ferestrei gedit.

10. fg. Operatorul &.

 • Utilizând vim, deschideți fișierul TheBeatles:
vim TheBeatles
 • Scrieți textul John Lennon în fișier.
 • Tastați Ctrl-Z. Procesul este trimis în background. Dacă nu vă amintiți, puteți folosi signal_test pentru a vedea ce semnal transmite Ctrl-Z.
 • Folosiți ps în același terminal pentru a lista procesele pornite în cadrul terminalului
 • Procesul vim se află în background. Reveniți la el. Hint: fg
 • Trimiteți-l din nou în fundal (Ctrl-Z). Porniți un alt proces vim, direct în fundal cu
vim &
 • Folosiți jobs pentru a vedea toate procesele care se află în fundal.
 • Aduceți înapoi în foreground prima instanță de vim deschisă.

11. bg. Variabila $!

Rulați comanda

student@uso:~$ cat /dev/random

Nu intrați în panică, rolul fișierului /dev/random este acela de a genera octeți aleatori. Este normal să vedeți caractere ciudate.

Pe ecran vor fi afișate caractere random. Trimiteți procesul în fundal utilizând semnalul SIGSTOP (Ctrl-Z).

 • Observați că procesul a fost trecut în starea Stopped. Folositi ps pentru a vedea ca procesul apare în output.
 • Aduceți procesul în starea running fără a îl aduce în foreground.
  student@uso:~$ bg
 • Trimiteți semnalul SIGKILL utilizând kill procesului cat din background folosind kill fără a scrie explicit pid-ul procesului.

$! este PID-ul ultimului proces aflat în background.

Rezolvare
student@uso:~$ kill -9 $!

12. htop

Instalați pachetul htop folosind apt-get (aduceți-vă aminte din laboratorul 2 cum instalați pachete). Deschideți o instanță de vim.

Într-un alt terminal, rulați comanda

student@uso:~$ htop

Observați că informațiile afișate sunt cele din top dar interfața este mult mai ușor de folosit.

Afișați detalii despre procesul vim, detalii referitoare la fișierele deschise și la zonele de memorie folosite (folosiți tasta l)

Rezolvare
Selectăm procesul și tastăm l

13. less. more

Folosind ps și listarea tuturor proceselor, determinați PID-ul procesului gnome-panel.

NU folosiți scroll sau parametrul -C. Folosiți less sau more pentru a prelucra outputul ps. Apăsați q pentru a părăsi less.

Observați că less permite operații mai avansate decât more. Se spune frecvent că ”less is more

Rezolvare
student@uso:~$ ps -e | less

14. Pipe-uri cu nume

Un tip special de fișiere unix sunt pipe-urile cu nume. Acestea au o reprezentare fizică pe disc.

Creați un pipe cu numele twitter:

student@uso:~$ mkfifo twitter

Listați în format lung informații despre acest fișier. Ce observați?

Scrieți mesajul “USO rU1z” în fișierul twitter, folosind echo.

Deschideți un alt terminal și afișați conținutul fișierului twitter folosind cat. Ce observați?

Încercați să afișați din nou conținutul fișierului.

Ce se întâmplă dacă revenim în primul terminal și încercăm să scriem un nou mesaj în fișier?

Rezolvare
Terminal 1 Terminal 2
ls -l twitter
echo “USO rU1z” > twitter
cat twitter
cat twitter
echo “It works!” > twitter

15. Find out PIDs

Folosiți ps și grep pentru a afla PID-ul terminalului curent.

Ce se întâmplă dacă aveți mai multe sesiuni deschise?

$$ este o variabilă de mediu specială care conține PID-ul procesului curent.

Determinați PID-ul terminalului curent.

Determinați PID-ul procesului părinte. (folosiți variabila de mediu $PPID)

Aflați numele procesului părinte. (ps și grep)

Rezolvare
student@uso:~$ ps -e | grep bash
student@uso:~$ echo $$
student@uso:~$ echo $PPID
student@uso:~$ ps -e | grep $PID #replace $PID cu cel obținut anterior

16. pgrep

Deschideți editorul vi.

Într-un alt terminal, folosiți comanda pgrep pentru a afișa numele și pid-ul tuturor proceselor vi din sistem.

Căutați parametrul -l în man pgrep și folosiți-l pentru a completa lista de PID-uri obținută anterior cu date despre numele proceselor.

Cum ați putea afișa doar procesele vi, fără a afișa și procesele ale căror nume conțin grupul de litere vi? Căutați în man după “exactly”.

17. Daemon

Rulați programul signal_test din arhivă astfel:

student@uso:~$ ./signal_test 42
 • Programul creează un daemon. Folosiți un procedeu pentru a afla PID-ul procesului creat.
Rezolvare
student@uso:~$ pgrep signal_test

Singura modalitate de a interacționa cu acesta, o dată ce a fost pornit, o reprezintă semnalele.

 • Navigați către directorul din /proc corespunzător procesului. Listați filedescriptorii deschiși de proces, în format lung. Ce observați?
Rezolvare
student@uso:~$ cd /proc/$(pgrep signal_test)
student@uso:/proc/<pid>$ ls -l fd

Instalați pachetul apache2.

Verificați că există un proces apache2 care rulează. Acesta este un exemplu de daemon al unui server web. Ce utilizator deține procesul apache?

apache2 se instalează împreună cu un script care permite interacțiunea facila cu acesta. Folosind /etc/init.d/apache2 împreună cu argumentul stop opriți procesul apache. Acest script trimite un semnal daemonului Apache. Ca rezultat, daemonul se va închide. Din contul cărui utilizator trebuie trimis semnalul?

Rezolvare
student@uso:~$ sudo apt-get install apache2
student@uso:~$ ps -e | grep apache2
student@uso:~$ sudo /etc/init.d/apache2 stop

18. Nohup

Porniți un proces folosind comanda ping -c 10000 google.com într-un terminal.

Închideți acest terminal și verificați (folosind ps și htop) dacă procesul ping mai există.

Rezolvare
student@uso:~$ ping -c 10000 google.com
#Alt-F4 (Enter)
student@uso:~$ ps -e | grep ping
student@uso:~$ htop # căutam ping în output

Încercați același lucru și trimițând procesul ping în background prin folosirea &.

Rezolvare
student@uso:~$ ping -c 10000 google.com &
# Alt-F4 (Enter)
student@uso:~$ ps -e | grep ping
student@uso:~$ htop # căutam ping în output și nu-l găsim

Încercați și folosind nohup, trimițând procesul în background prin & (nohup ping -c 10000 google.com &)

Rezolvare
student@uso:~$ nohup ping -c 10000 google.com &
# Alt-F4 (Enter)
student@uso:~$ ps -e | grep ping
student@uso:~$ htop # căutam ping în output și îl găsim

Folosirea nohup împreună cu & permite pornirea de procese ce nu vor fi terminate în momentul încheierii sesiunii curente.

19. disown

Rulați comanda ping 8.8.8.8 > /dev/null &. Procesul este rulat în background.

Închideți acest terminal și verificați (folosind ps și htop) dacă procesul mai există.

Rezolvare
student@uso:~$ ping 8.8.8.8 > /dev/null &
# close terminal
student@uso:~$ ps -e | grep ping

Deschideți un alt terminal și rulați din nou ping 8.8.8.8 > /dev/null &. Procesul rulează în background.

Aflati pid-ul procesului ping și folosiți disown împreună cu pid-ul descoperit anterior, apoi închideți terminal-ul.

Ce se întâmplă cu procesul?

Rezolvare
student@uso:~$ ping 8.8.8.8 > /dev/null &
disown $(pidof ping)
# close terminal
student@uso:~$ ps -e | grep ping

disown este o comandă built-in a shell-ului care face ca un proces să nu se termine în momentul încheierii sesiunii curente.

20. Procese orfan

Demonstrați, pornind procese și trimițând semnalele corespunzătoare, că dacă terminăm părintele unui proces, atunci copii lui sunt preluați de procesul init.

Hint: porniți un xterm din interiorul altui xterm pornit din terminal și terminați primul xterm pornit.

Puteți folosi pstree pentru vizualizare rapidă sau ps afișând și PPID.

Rezolvare
0$ xterm
1$ xterm

Se închide primul xterm pornit.

2$ ps -eo cmd,pid,ppid | grep xterm

21. Screen

Instalați pachetul screen. Folosiți-l pentru a rula, în paralel, pagina de manual a programului screen, o instanță de vim și procesul corespunzător comenzii ping google.com.

Utilizând pagina de manual, determinați combinația de taste necesară pentru a părăsi screen fără a opri procesele care rulează.

Pentru a verifica, conectați-vă la sesiunea anterioară de screen.

Rezolvare
Control-A Control-C creează o fereastră nouă

Control-A număr navighează la fereastra număr

Control-A Control-D detașează screen

Resume la o sesiune se face cu screen -r

so-etti/laboratoare/lab5.txt · Last modified: 2013/04/04 23:30 by alexandru.radovici
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0