Laboratorul 08.

În acest laborator veți face diverse procesări pe un semnal obținut de dispozitivul RTL-SDR.

Găsiți aici o carte informativă despre acest dispozitiv și despre cum funcționează. Pe scurt, acest dispozitiv captează semnale dintr-o gamă mare de frecvențe (25MHz – 1.75GHz) pe care apoi le poate transforma prin IQ downconversion în semnale cu o frecvență de eșantionare mult mai mică (selectând bineînțeles frecvența de interes pe care o dorim). O schemă din acea carte care arată funcționalitatea este următoarea:

Veți putea folosi un dispozitiv RTL-SDR dacă aveți, sau un fișier pre-generat de noi, pe care îl puteți descărca de aici (câteva secunde de pe Radio Trinitas – 88.5MHz – trebuie dezarhivat înainte de folosire).

Pentru a urma acest laborator, folosiți scheletul de cod de mai jos, din Python. Acolo veți vedea 7 TODO-uri, fiecare este punctat 2 puncte, deci aveti un total de 14 puncte la acest laborator (4 sunt considerate bonus).

Pentru a rula scriptul aveți nevoie de Python 3 și de câteva biblioteci instalate, așa cum este specificat la începutul fișierului.

1. Instalați Python3 și pip pentru Python3

2. Instalați librtlsdr (pentru a putea folosi dispozitivul RTL-SDR)

Pe MAC OS: sudo port install rtl-sdr

Sau pentru brew: https://macappstore.org/librtlsdr/

Pe Linux: sudo apt-get install librtlsdr-dev

3. Instalați matplotlib, scipy, sounddevice pentru Python3: pip3 install matplotlib scipy sounddevice

Dacă folosiți un dispozitiv RTL-SDR, atunci setați use_sdr = 1, altfel puneți use_sdr = 0. Dacă nu folosiți dispozitivul RTL-SDR, de asemenea comentați linia care încarcă biblioteca: #from rtlsdr import RtlSdr

lab_rtl_sdr.py
# -*- coding: utf-8 -*-
"""
  Laborator PS cu RTL-SDR
  Cod initial de Matei Simtinica
  Unele modificari de Marios Choudary
 
  Nota: trebuie instalate cateva lucruri pentru ca acest script sa functioneze:
 
  1. Python3 și pip pentru Python3 (acest script se bazeaza pe folosirea Python3)
 
  2. Install librtlsdr (pentru a putea folosi dispozitivul RTL-SDR)
 
  Pe MAC OS:
  sudo port install rtl-sdr
 
  Sau pentru brew:
  https://macappstore.org/librtlsdr/
 
  Pe Linux
  sudo apt-get install  librtlsdr-dev
 
  3. Install matplotlib, scipy, sounddevice pentru Python3:
  pip3 install matplotlib scipy sounddevice
 
"""
 
from rtlsdr import RtlSdr # comentati asta daca nu folositi dispozitiv RTL
import matplotlib.pyplot as plt
import numpy as np 
import scipy.signal as signal
#from IPython.display import Audio
from scipy.fftpack import fft
import sounddevice as sd
from scipy.io.wavfile import write
 
plt.rcParams['figure.dpi'] = 170
plt.rcParams['figure.figsize'] = (8, 4)
 
# Setati aici 1 daca folositi un RTL-SDR, 0 altfel
use_sdr = 0
 
F_station = int(88.5e6) # Trinitas FM
Fs = 2280000      # frecventa de esantionare (samplerate)
N = 8192000       # numarul esantioanelor
 
if use_sdr == 0:
  x1 = np.load('x1.npy')
else:
  # initializati device-ul RTL-SDR
  sdr = RtlSdr()
 
  # setati parametri device-ului
  sdr.sample_rate = Fs
  sdr.center_freq = F_station
  sdr.gain = 'auto'
 
  # cititi semnalul brut
  x1 = sdr.read_samples(N)
  np.save('x1.npy', x1)
 
  # eliberati resursele device-ului
  sdr.close()
 
# plotati spectrograma semnalului
# Pentru detalii, vedeti aici: https://matplotlib.org/stable/api/_as_gen/matplotlib.pyplot.specgram.html
plt.figure()
plt.specgram(x1, NFFT=2**10, Fs=Fs)
plt.title('Spectrograma semnalului (X1)')
plt.ylim(-Fs/2, Fs/2)
plt.ticklabel_format(style='plain')
plt.show(block=False)
# sau salvati imaginea ca png, daca nu va merge plt.show
# plt.savefig('fig1.png')
 
# semnalele FM sunt difuzate pe o latime de banda de 200kHz
f_bw = 200000
 
# filtrarea semnalului
# TODO 1: creati un filtru trece-jos digital folosind scipy.signal.firwin
# 1. Selectati un numar de coeficienti (taps) ai filtrului (incercati 8, 16, 32)
# 2. Calculati frecventa de taiere (cutoff), ca raport intre
#  frecventa maxima de interes (e.g. f_bw) si fs/2
# 3. alegeti o fereastra pentru atenuarea DFT leakage rezultat din filtru (e.g. 'hamming')
# 4. folositi functia firwin din scipy.signal pentru a obtine coeficientii unui filtru FIR
# 5. filtrati semnalul initial (x1) cu coeficientii obtinuti anterior, folosind functia lfilter din scipy.signal
ntaps = 0 # incercati mai multe variante: 8, 16, 32, vedeti apoi diferentele, prin spectrograma urmatoare
fcut = 0 # calculati cat este frecventa de cutoff necesara, ca o valoare intre 0 si 1, unde 1 corespunde lui fs/2
b = 0 # folositi signal.firwin pentru a obtine coeficientii (b) ai unui filtru trece-jos:
   # https://docs.scipy.org/doc/scipy/reference/generated/scipy.signal.firwin.html#scipy.signal.firwin
x1f = signal.lfilter(b, 1, x1)
 
# plotati spectrograma semnalului dupa filtrare
# TODO 2: faceti spectrograma, ca mai sus, dar pentru semnalul x1f
# Observati diferentele intre spectrograma semnalului initial si cel filtrat
# pentru diferite valori ale numarului de coeficienti ai filtrului (ntaps)
 
 
# decimare
# TODO 3: decimati (faceti subsampling) semnalul, astfel incat sa aveti noua frecventa
# de esantionare f_bw  (i.e. fs' = f_bw)
dec_rate = 0 # calculati factorul de decimare (raportul intre frecvente)
x2 = signal.decimate(x1f, dec_rate)
 
# noua frecventa de esantionare
Fs_new = Fs / dec_rate
 
# plotati spectrograma semnalului decimat
# TODO 4: afisati spectrograma pentru semnalul obtinut dupa decimare
 
# demodulati semnalul FM
# TODO 5: demodulati semnalul FM prin folosirea unui discriminator simplu de frecvente
# 1. Folosind semnalul decimat (x2), obtineti o copie a acestuia dar intarziat cu un element (x2_int = x2[1:])
# 2. Calculati conjugatul acestui semnal intarziat (puteti folosi numpy.conj)
# 3. Inmultiti semnalul decimat (x2) cu semnalul intarziat conjugat
# 4. calculati faza (unghiul) semnalului rezultat din inmultirea precedenta (puteti folosi numpy.angle)
# Aceasta faza va fi direct proportionala cu semnalul transmis, asa ca poate fi folosita direct.
x2_int = x2[1:]
x2_int_conj = 0 # calculati conjugatul cu numpy.conj
xx = x2[:-1] * x2_int_conj
x3 = 0 # calculati faza semnalului inmultit (xx) folosind numpy.angle
 
 
# vizualizati semnalul FM obtinut prin afisarea puterii spectrale (power spectral density)
# zonele colorate corespund componentelor relevante semnalului
# rosu -> audio mono
# portocaliu -> audio stereo
plt.figure()
plt.psd(x3, NFFT=2048, Fs=Fs_new, color='blue')
plt.title('Semnal FM decimat, apoi demodulat')
plt.axvspan(0,       15000,     color='red',  alpha=0.2)
plt.axvspan(19000-500,   19000+500,   color='green', alpha=0.2)
plt.axvspan(19000*2-15000, 19000*2+15000, color='orange', alpha=0.2)
plt.axvspan(19000*3-1500, 19000*3+1500, color='blue',  alpha=0.2)
plt.show(block=False)
# sau salvati imaginea ca png, daca nu va merge plt.show
# plt.savefig('fig4.png')
 
# Calculati si afisati FFT pentru semnalului demodulat
# TODO 6:
# 1. Calculati FFT din x3 prin functia fft din scipy.fftpack
# 2. afisati valoarea absoluta a spectrului (np.abs) intre 0 si fs/2
# Nota: puteti folosi np.linspace pentru a crea un vector de frecvente intre 0 si fs, util la plot
yf = 0 # calculati aici spectrul lui x3 folosind scipy.fftpack.fft
nf = len(yf)
xf = np.linspace(0, Fs_new, nf)
plt.figure()
# plt.plot(...)
plt.grid()
plt.show(block=False)
# sau salvati imaginea ca png, daca nu va merge plt.show
# plt.savefig('fig5.png')
 
# extragerea semnalului audio (mono) prin filtrare si decimare
# TODO 7:
# 1. filtrati semnalul precedent (x3) pentru a retine doar componentele intre 0 si 15 kHz (corespunde semnalului mono)
# 2. Calculati si afisati FFT pentru semnalul filtrat si comparati cu FFT-ul semnalului precedent (nefiltrat)
# 3. decimati semnalul astfel incat sa aveti frecventa finala de esantionare f_audio = 44100 Hz pentru a-l putea asculta
ntaps2 = 32
fmaxa = 15000
fcut2 = 0 # calculati frecventa de cutoff necesara pentru a opri doar semnalele intre 0 si 15 kHz (tot in raport cu fs/2)
b2 = signal.firwin(ntaps2, fcut2, window='hamming')
x3f = signal.lfilter(b2, 1, x3)
 
yff = fft(x3f)
nff = len(yff)
nff2 = int(nff/2)
xff = np.linspace(0, Fs_new, nff)
plt.figure()
plt.plot(xff[0:nff2], 2.0/nff * np.abs(yff[0:nff2]))
plt.title('spectrul (FFT) semnalului FM demodulat dupa filtrare pe canalul mono')
plt.grid()
plt.show(block=False)
# sau salvati imaginea ca png, daca nu va merge plt.show
# plt.savefig('fig6.png')
 
f_audio = 44100
dec_audio = 0 # calculati factorul de decimare pentru a face subsampling de la Fs_new la f_audio
Fs_audio = Fs_new / dec_audio
xa = signal.decimate(x3f, dec_audio)
 
input("Press Enter to play audio from signal...")
 
# Redarea semnalului si salvarea lui ca wav
xs = np.int16(xa/np.max(np.abs(xa)) * 32767)
sd.play(xs, f_audio) # daca nu va merge, comentati linia
write('x1.wav', f_audio, xs) # si ascultati intr-un media player fisierul acesta
 
print("Am terminat!\n")
input("Press Enter to continue...")
ps/labs/08.txt · Last modified: 2021/12/06 11:44 by ionut.gorgos
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0