(2010-2011) Propuneri subiecte examen

 • Booting (Andrei)
  • Care sunt și cum se inițializează subsistemele I/O necesare boot-ării?
 • FUTEX (Răzvan)
  • Fie următoarea implementare a funcției lock}:
   void lock(void)
   {
       int c;
   
       if ((c = cmpxchg (val, 0, 1)) != 0) {
           if (c != 2)
               c = xchg (val, 2);
           while (c != 0) {
               futex_wait (&val, 2);
               c = xchg (val, 2);
           }
       }
   }
  • Ce se întâmplă dacă operația xchg(val, 2) nu este atomică? Oferiți o soluție alternativă.
 • RCU (Răzvan)
  • Fie un sistem SMP rulând Linux. Dați exemplu de situație care necesită locking, în care se pot folosi atât lock-uri clasice (mutex-uri, spinlock-uri) cât și RCU, dar soluția RCU este mai puțin performantă decât soluția clasică.
  • Fie o regiune critică protejată cu lock-uri sau memorie tranzacțională. Se consideră următoarele trei elemente: număr de thread-uri ce doresc să acceseze regiunea critică, dimensiunea regiunii critice, numărul de operații de scriere. Pentru fiecare variație a celor trei elemente între valorile mare și mic (8 cazuri), specificați și argumentați dacă se recomandă folosirea lock-urilor sau a memoriei tranzacționale.
  • Pentru eliminarea problemelor induse de soluțiile de tip syscall wrappers, se propune folosirea de lock-uri în următoarele moduri:
  • lock pe precondiție
  • lock pe postcondiție
  • lock la începutul precodiției și la sfârșitul postcondiției
  • De ce niciuna dintre propuneri nu este potrivită?
 • UML (Andrei)
  • Câte procese sunt create pe sistemul de operare gazdă dacă într-un proces UML se execută următorul pseudocod:
     ...
     fork();
     pthread_create(..);
     ...  
 • Xen (Andrei)
  • Dati două exemple de penalizari de performanță datorate modificărilor care trebuie facute în sistemul de operare guest pentru a putea rula în Xen. Explicați.
 • TCP Offload (Andrei)
  • Care sunt motivele pentru care este nevoie de TCP offloading? Exemplificați.
 • TCP CRC (Andrei)
  • Cum se calculează TCP Checksum? Explicați.
  • Dați exemplu de snippet de cod care prezintă o eroare detectabilă folosind basic tainting (Atenție! nu pointer tainting).
  • Ce poate face un BHO malware pentru a nu fi detectat prin metoda prezentată. Explicați.
osp/internal/2010-2011-exam-proposal.txt · Last modified: 2015/09/26 12:42 (external edit)
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0