Metode numerice

Curs

Laborator

Resurse folosite pe parcursul semestrului

  • vmchecker - folosit pentru corectarea temelor de casă
  • curs: marți, ora 17:00, EC105 CA / marți, ora 11:00, A02 Leu CB / miercuri, ora 11:00, AN030 CC
  • săli laborator: EG205, EG206, EG405
  • MATLAB
  • GNU Octave
mn.txt · Last modified: 2015/03/01 00:34 by andrei_vlad.postoaca
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0