Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

iocla:laboratoare:laborator-08 [2020/10/09 22:53]
darius.mihai
iocla:laboratoare:laborator-08 [2020/10/15 16:49] (current)
marian.burcea
Line 321: Line 321:
 ===== Exerciții ===== ===== Exerciții =====
  
-În cadrul ​exercițiilor ​vom folosi ​[[https://ocw.cs.pub.ro/courses/_media/iocla/laboratoare/lab-05-tasks.zip|arhiva ​de laborator]].+<note important>​ 
 +În cadrul ​laboratoarelor ​vom folosi ​repository-ul de git al materiei IOCLA - https://github.com/​systems-cs-pub-ro/iocla. Repository-ul este clonat pe desktop-ul mașinii virtuale. Pentru a îl actualiza, folosiți comanda ''​git pull origin master''​ din interiorul directorului în care se află repository-ul (''​~/Desktop/iocla''​). Recomandarea este să îl actualizați cât mai frecvent, înainte să începeți lucrul, pentru a vă asigura că aveți versiunea cea mai recentă.Dacă doriți să descărcați repository-ul în altă locație, folosiți comanda ''​git clone https://github.com/​systems-cs-pub-ro/​iocla ${target}''​.Pentru mai multe informații despre folosirea utilitarului ''​git'',​ urmați ghidul ​de la [[https://​gitimmersion.com/​ | Git Immersion]]. 
 +</​note>​
  
 ==== 0. Recapitulare:​ Fibonacci sum ==== ==== 0. Recapitulare:​ Fibonacci sum ====
iocla/laboratoare/laborator-08.txt · Last modified: 2020/10/15 16:49 by marian.burcea
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0