Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

iocla:laboratoare:laborator-01 [2022/03/02 21:18]
dimitrie.david [4. Rotații]
iocla:laboratoare:laborator-01 [2022/03/02 21:19] (current)
teodor_stefan.dutu [Exerciții]
Line 193: Line 193:
 ===== Exerciții ===== ===== Exerciții =====
  
-<​note>​+<​note ​important>
 În cadrul laboratoarelor vom folosi repository-ul de git al materiei IOCLA - ([[https://​github.com/​systems-cs-pub-ro/​iocla|https://​github.com/​systems-cs-pub-ro/​iocla]]). Repository-ul este clonat pe desktop-ul [[https://​ocw.cs.pub.ro/​courses/​iocla/​utile#​masina_virtuala_de_linux|mașinii virtuale]]. Pentru a-l actualiza, folosiți comanda ''​%%git pull origin master%%''​ din interiorul directorului în care se află repository-ul (~/​Desktop/​iocla).Recomandarea este să îl actualizați cât mai frecvent, înainte să începeți lucrul, pentru a vă asigura că aveți versiunea cea mai recentă. Dacă doriți să descărcați repository-ul în altă locație, folosiți comanda ''​%%git clone https://​github.com/​systems-cs-pub-ro/​iocla ${target}%%''​. Pentru mai multe informații despre folosirea utilitarului ''​%%git%%'',​ urmați ghidul de la [[https://​gitimmersion.com|Git Immersion]]. În cadrul laboratoarelor vom folosi repository-ul de git al materiei IOCLA - ([[https://​github.com/​systems-cs-pub-ro/​iocla|https://​github.com/​systems-cs-pub-ro/​iocla]]). Repository-ul este clonat pe desktop-ul [[https://​ocw.cs.pub.ro/​courses/​iocla/​utile#​masina_virtuala_de_linux|mașinii virtuale]]. Pentru a-l actualiza, folosiți comanda ''​%%git pull origin master%%''​ din interiorul directorului în care se află repository-ul (~/​Desktop/​iocla).Recomandarea este să îl actualizați cât mai frecvent, înainte să începeți lucrul, pentru a vă asigura că aveți versiunea cea mai recentă. Dacă doriți să descărcați repository-ul în altă locație, folosiți comanda ''​%%git clone https://​github.com/​systems-cs-pub-ro/​iocla ${target}%%''​. Pentru mai multe informații despre folosirea utilitarului ''​%%git%%'',​ urmați ghidul de la [[https://​gitimmersion.com|Git Immersion]].
 </​note>​ </​note>​
iocla/laboratoare/laborator-01.1646248726.txt.gz · Last modified: 2022/03/02 21:18 by dimitrie.david
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0