Laborator 01: Introducere

Pentru reprezentarea informațiilor (instrucțiuni și date), calculatoarele folosesc sistemul binar (baza 2). În cazul scrierii programelor în limbaj de asamblare este preferat sistemul hexazecimal (baza 16), pentru că scutește programatorul de scrierea șirurilor lungi de 1 și 0, iar conversia din/în binar se poate face mult mai ușor decât în cazul sistemului zecimal (baza 10).

Pentru reprezentarea numerelor în binar vom folosi prefixul 0b, iar pentru cele în hexazecimal vom folosi 0x.

Să presupunem următoarea instrucțiune în limbajul C:

char a = 113;

Această instrucțiune are ca efect stocarea în memorie a unui octet cu valoarea 113, care va fi reprezentat în forma binară: 0b01110001. Aceeași valoare poate fi scrisă în hexazecimal ca 0x71.

Sistemele binar și hexazecimal

Înainte de a începe lucrul cu limbajul de asamblare, este necesar să ne familiarizăm cu sistemele binar și hexazecimal și cu modalitățile de conversie între ele.

În sistemul binar (baza 2), valorile sunt reprezentate ca un șir de 0 și 1. Fiecare cifră din șir reprezintă un bit, iar un grup de 8 biți formează un octet (byte). Un grup de 4 biți poartă denumirea de nibble, sau half-byte.

În sistemul hexazecimal (baza 16), valorile sunt reprezentate sub forma unui șir de caractere din intervalul '0'-'9' sau 'a'-'f'. Un octet este format din două astfel de caractere, deci fiecare caracter corespunde unui grup de 4 biți (un nibble).

Conversia din zecimal în binar/hexazecimal

 • Se împarte succesiv numărul la numărul bazei (2 sau 16) și se rețin resturile
 • Când câtul împărțirii devine 0, se scriu resturile în ordine inversă.
 • În cazul bazei 16, atunci când restul este mai mare decât 9 se folosesc literele a-f (10=a, 15=f)
Exemplu: conversia numărului 113 în hexazecimal
 • Pas 1: 113/16 = 7, rest 1
 • Pas 2: 7 / 16 = 0, rest 7
 • Câtul este 0, deci putem obține numărul în hexazecimal scriind resturile în ordine inversă: 0x71

Conversia din binar/hexazecimal în zecimal

Un număr convertit din baza X în baza 10 are valoarea egală cu suma produselor dintre fiecare cifră din numărul în baza X și X la puterea egală cu poziția cifrei în numărul respectiv (numărarea se face de la dreapta la stânga, începând cu 0).

Exemplu: conversia numărului 0xD9B1 în zecimal

0xD9B1 = 1*160 + 11*161 + 9*162 + 13*163 = 55729

Conversia intre binar și hexazecimal

După cum am precizat anterior, o cifră din cadrul unui număr în hexazecimal corespunde unui grup de 4 biți (un nibble). Astfel, pentru a converti un număr din hexazecimal în binar este suficient să transformăm fiecare cifră în grupul de 4 biți echivalent.

Exemplu: Conversia numărului 0xD9B1 în binar
 • 0x1 = 0b0001
 • 0xB = 0b1011
 • 0x9 = 0b1001
 • 0xD = 0b1101

Astfel, numărul obținut în binar este 0b1101100110110001.

Operația inversă, conversia din binar în hexazecimal se poate face convertind fiecare grup de 4 biți în cifra corespunzătoare în hexazecimal.

Reprezentarea tipurilor de date

În memoria unui calculator o valoare este memorată pe un număr fix de biți. În funcție de arhitectură fiecare procesor poate accesa un număr maxim de biți în cadrul unei operații, acest număr de biți reprezintă dimensiunea cuvântului (word size).

Dimensiunile tipurilor de date uzuale folosite în C sunt dependente atât de procesor, cât și de platforma cu ajutorul căreia a fost compilat programul (sistem de operare, compilator). În tabelul de mai jos sunt prezentate dimensiunile tipurilor de date pe un procesor cu dimensiunea cuvântului arhitecturii de 32 de biți, în cazul în care programul este compilat folosind gcc, sub Linux.

Tip de date Număr biți Număr octeți
char 8 1
short 16 2
int 32 4
long 32 4
long long 64 8
pointer 32 4

Integer overflow

În cazul în care un număr trebuie reprezentat în binar pe un număr de biți mai mare decât numărul maxim alocat, atunci vor fi păstrați doar biții care încap (începând din partea dreaptă), iar restul sunt ignorați. Această situație poartă denumirea de integer overflow.

Un overflow poate să apară și în cazul în care se efectuează o operație (de exemplu adunare), iar rezultatul se dorește să fie reprezentat pe același număr de biți ca și operanzii. În acest caz este posibil ca rezultatul să nu încapă pe numărul respectiv de biți, iar primul bit (din stânga) să fie ignorat. O soluție folosită în procesoare pentru această situație este memorarea separată a unui bit în cazul în care operația duce la integer overflow, numit bit de depășire (carry bit).

Exemplu de integer overflow la adunare

Să presupunem că dorim să adunăm două valori stocate pe un octet, iar rezultatul să fie memorat tot pe un octet.

O1 = 171 = 0b10101011
O2 = 113 = 0b01110001
Rezultatul așteptat: 171+113 = 0b100011100
Rezultatul memorat pe 8 biți: 0b00011100
Carry bit = 1

Numere cu semn și fără semn

Folosind N biți putem memora 2N valori, de exemplu între 0 și 2N-1. Aceste valori sunt fără semn (toate sunt pozitive), pentru că nu putem face deosebirea între cele pozitive și negative. Dacă dorim și reprezentarea valorilor negative, trebuie să alocăm o parte din combinațiile binare posibile pe N biți pentru aceste valori.

În practică se împart combinațiile posibile astfel:

 • prima jumătate este folosită pentru numere pozitive între 0 și 2N-1-1.
 • a doua jumătate este alocată numerelor negative, între -2N-1 și -1.

De exemplu, pentru valori reprezentate pe 8 biți, împărțirea se face astfel:

 • combinațiile binare între 0b00000000 și 0b01111111 corespund valorilor între 0 și 127.
 • combinațiile între 0b10000000 și 0b11111111 corespund valorilor între -128 și -1 (0b10000000=-128, 0b11111111=-1).

Această reprezentare a fost aleasă pentru că prezintă o serie de avantaje:

 • Putem determina foarte ușor dacă un număr este negativ sau pozitiv, după valoarea primului bit (1=negativ, 0=pozitiv)
 • Pentru numere pozitive avem aceeași reprezentare ca în cazul numerelor fără semn.
 • Operațiile aritmetice se fac exact ca în cazul numerelor fără semn

Pentru obținerea reprezentării binare a unui număr negativ se realizează transformarea numărului în complement față de 2 astfel:

 1. Se neagă toți biții din reprezentarea numărului în baza 2
 2. Se adună valoarea 1.
Exemplu: Reprezentarea valorii -29 în binar
 • 29 = 0b00011101.
 • Valoarea negată: 0b11100010.
 • -29 = 0b11100010 + 1 = 0b11100011

Aceeași valoare în binar are semnificații diferite în zecimal dacă reprezentarea se consideră cu semn sau fără. De exemplu, valoarea 0b11100011 este interpretată ca 227 în reprezentarea fără semn și ca -29 în reprezentarea cu semn.

Ordinea de reprezentare a numerelor mai mari de un octet (Little-Endian vs Big-Endian)

Pentru reprezentarea valorilor mai mari de un octet există două metode posibile, ambele folosite în practică:

 • Little-Endian: cel mai puțin semnificativ octet este memorat primul (octeții sunt memorații în ordine inversă). Acest model este folosit de familia de procesoare Intel x86.
 • Big-Endian: cel mai semnificativ octet este memorat primul.

Exemplu: Dorim să stocăm valoarea 0x4a912480 în memorie pe 32 de biți (4 octeți), începând cu adresa 0x100, folosind cele două metode:

Metoda Adresa 0x100 Adresa 0x101 Adresa 0x102 Adresa 0x103
Little-Endian 0x80 0x24 0x91 0x4a
Big-Endian 0x4a 0x91 0x24 0x80

Avantaje Little-Endian

1. Valorile mici (pe un octet) sunt stocate mereu la aceeași adresă, indiferent de dimensiunea tipului de date folosit.
Exemplu: Dorim stocarea valorii 0x49 la adresa 0x2000 cu tipurile char, short și int:

Tip de date 0x2000 0x2001 0x2002 0x2003
char 0x49 - - -
short 0x49 0x00 - -
int 0x49 0x00 0x00 0x00

2. Oferă ușurință în efectuarea operațiilor aritmetice. Majoritatea operațiilor se efectuează începând cu cel mai puțin semnificativ octet, iar acesta este stocat primul în cadrul acestui mod de reprezentare, deci putem efectua operațiile pe mai mulți octeți parcurgând operanzii de la cea mai mică adresă la cea mai mare.

Avantaje Big-Endian

1. Valorile nu necesită transformări în momentul în care se transmit pe rețea. Pentru a se putea realiza comunicația între două calculatoare care folosesc metode diferite de reprezentare, toate valorile transmise sunt reprezentate în formatul Network byte order, care este echivalent cu Big-Endian.

2. Valorile pe mai mulți octeți sunt mai ușor de citit în momentul examinării unei zone de memorie.

Operații cu valori reprezentate în binar

Operații aritmetice

Operații logice

Operatori pe valori binare

 1. Inversare (NOT): se inversează fiecare bit. Exemplu: INV(0b10011010) = 0b01100101
 2. Și logic (AND): se efectuează operația 'și' între biții de pe aceleași poziții din operanzi. Exemplu: 0b1001 AND 0b0111 = 0b0001
 3. Sau logic (OR): se efectuează operația 'sau' între biții de pe aceleași poziții din operanzi. Exemplu: 0b1001 OR 0b0111 = 0b1111
 4. Sau exclusiv (XOR): dacă biții de pe aceleași poziții din operanzi au valori egale, bitul rezultat are valoarea 0, altfel are valoarea 1. Exemplu: 0b1001 XOR 0b0111 = 0b1110

Deplasări (Shifts)

Deplasări logice

Deplasările logice dreapta/stânga presupun mutarea cu o poziție a fiecărui bit. Cum rezultatul trebuie să fie pe același număr de biți ca valoarea inițială, primul bit este pierdut, iar spațiul gol este completat cu bitul 0.

Deplasare logică la stânga Deplasare logică la dreapta
Deplasări aritmetice

Deplasarea aritmetică stânga este identică cu cea logică. În schimb, deplasarea aritmetică dreapta păstrează semnul valorii (în cazul în care primul bit este 1, deci numărul este negativ, rezultatul trebuie să fie tot negativ).

Deplasare aritmetică la stânga Deplasare aritmetică la dreapta

Operația de shiftare la stânga a unei valori este echivalentă cu înmulțirea valorii respective cu 2. Generalizând, o shiftare a unei valori cu N poziții la stânga este echivalentă cu înmulțirea valorii respective cu 2N.

Similar, deplasarea unei valori cu N poziții la dreapta este echivalentă cu împărțirea valorii respective la 2N (și rotunjirea rezultatului la partea întreagă).

Rotații

Operația de rotire (numită și deplasare circulară) este similară cu cea de deplasare, singura diferență fiind aceea că spațiul gol generat de deplasare este înlocuit cu bitul eliminat.

Rotire la stânga Rotire la dreapta

Majoritatea procesoarelor permit un tip special de rotire, și anume rotire folosind un bit auxiliar. De obicei, ca bit auxiliar se folosește bitul de carry. În acest caz, spațiul gol este înlocuit cu bitul auxiliar, iar bitul eliminat este memorat în acest bit.

Rotire la stânga cu un bit auxiliar Rotire la dreapta cu un bit auxiliar

Exerciții

În rezolvarea exercițiilor vom folosi arhiva de laborator.

[4p] 1. Conversii

Efectuați următoarele conversii între sisteme de numerație:

a. Din decimal în binar și hexazecimal:

 • 58
 • 121
 • 18446

b. Convertiți în zecimal:

 • 0b11000
 • 0b1011
 • 0b1100010111010010
 • 0xD8
 • 0x7A
 • 0xBB29

c. Din hexazecimal în binar:

 • 0x5E
 • 0x4A01
 • 0x0941D583

d. Din binar în hexazecimal:

 • 0b01111101
 • 0b1000110000011111
 • 0b1111101011101011

[1p] 2. Dimensiune tipuri de date

Aflați dimensiunile principalelor tipuri de date din C pe sistemele din laborator: char, short, int, unsigned int, long, long long, void *. Intrati in fisierul lab-01-tasks/2-sizeof/sizeof.c și completați spațiile marcate cu TODO

Folosiți operatorul sizeof și afișați dimensiunea tipurilor de date.

Rezultatul operatorului sizeof este o valoare de tipul size_t. De la C99, specificatorul de format din printf pentru size_t este %zu:

printf("%zu\n", sizeof(<something>));

[1p] 3. Afișare în hexazecimal

xxd este un utilitar Linux ce permite afișarea fișierelor binare în diferite formate. Puteți găsi o versiune pentru Windows aici: xxd.zip.

Se dă fișierul binar din lab-01-tasks/3-xxd/. Să se afișeze folosind xxd conținutul acestui fișier în următoarele formate:

 • ASCII (ca text) - nu trebuie să folosiți xxd.
 • binar
 • hexazecimal

[1p] 4. Afișare șir din format codificat hexazecimal

Scrieți un program C cu ajutorul căruia să afișați următorul șir hexazecimal ca text 48455820526f636b73210a. Porniți rezolvarea plecând de la fișierul lab-01-tasks/4-hex/hex.c și completați spațiile marcate cu TODO.

Fiecare caracter ASCII are echivalent un cod numeric pe un octet. Fiecare octet din șirul dat corespunde unui caracter ASCII.

În C puteți folosi codurile în format hexazecimal în locul caracterelor ASCII în șiruri de caractere cu ajutorul prefixului \x.

De exemplu, cele două construcții de mai jos sunt echivalente:

char a[] = "\x41\x42\x43";
char a[] = "ABC"

Puteți vedea aici un tabel cu codurile caracterelor ASCII).

[1p] 5. Afișare date din memorie

Se dau următoarele declarații de variabile în C:

#include <stdio.h>
 
int main(void)
{
  unsigned int a = 4127;
  int b = -27714;
  unsigned int c = 0x12345678;
  char d[] = {'I', 'O', 'C', 'L', 'A'};
 
  // TODO
 
  return 0;
}

Observați cum sunt memorate aceste variabile în memorie afișând fiecare variabilă octet cu octet. Codul de mai sus se află în fișierul lab-01-tasks/5-mem/mem.c.

Puteți parcurge memoria octet cu octet începând de la o anumită adresă folosind un pointer de tipul unsigned char * (pentru că tipul char este reprezentat pe un octet).

De exemplu, pentru variabila a veți folosi o construcție de forma:

  unsigned char *p;
  
  p = (unsigned char *) &a;
  printf("a: 0x%02x 0x%02x 0x%02x 0x%02x\n", p[0], p[1], p[2], p[3]);

sau, mai elegant

  unsigned char *p;
  size_t i;
  
  p = (unsigned char *) &a;
  printf("a:");
  for (i = 0; i < sizeof(a); i++)
    printf(" 0x%02x", p[i]);
  printf("\n");

Cum sunt reprezentate datele in memorie? De ce?

[1p] 6. Afișare variabile

Afișați valorile variabilelor c, d și e din programul de mai jos și explicați rezultatele (puteți converti valorile în binar pentru a observa mai ușor cauzele):

#include <stdio.h>
 
int main(void)
{
  short a = 20000;
  short b = 14000;
 
  short c = a + b;
  unsigned short d = 3 * a + b;
  short e = a << 1;
 
  // TODO
 
  return 0;
}

[1p] 7. Operație XOR între numere în format hexazecimal

Scrieți un program C cu ajutorul căruia să efectuați operația XOR între următoarele șiruri hexazecimale (octet cu octet) și afișați rezultatul ca text:

 • 4c26e3b44c86c21ef8908970c7af7475c17e834c7c01aa702e77
 • 004382c622a6b671d8e5fa15e7c7110de107ec395c6cdf035a56

În C, operatorul pentru operația XOR este ^ (simbolul căciulă).

iocla/laboratoare/laborator-01.txt · Last modified: 2019/10/07 10:41 by razvan.nitu1305
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0