Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

iocla:laboratoare:laborator-01 [2020/09/23 15:35]
ionut.mihalache1506 [Pointeri în C]
iocla:laboratoare:laborator-01 [2020/09/23 15:37] (current)
ionut.mihalache1506 [Pointeri în C]
Line 156: Line 156:
   * pentru a accesa o valoare este nevoie de dereferențiere,​ operație care este mai lentă decât accesarea directă a valorii   * pentru a accesa o valoare este nevoie de dereferențiere,​ operație care este mai lentă decât accesarea directă a valorii
  
-În C se poate defini un pointer către oricare dintre tipurile de date care există în limbaj cât și pentru **void**. Un void pointer diferă de un pointer către un tip de date explicit prin faptul că un void pointer **NU** poate fi folosit în operații cu pointeri. Un exemplu de bază unde se folosesc pointerii și operațiile cu pointeri este alocarea și parcurgerea unui tablou de valori:+În C se poate defini un pointer către oricare dintre tipurile de date care există în limbaj cât și pentru **void**. Un void pointer diferă de un pointer către un tip de date explicit prin faptul că un void pointer **NU** poate fi folosit în operații cu pointeri, void neavând o dimensiune clară. Un exemplu de bază unde se folosesc pointerii și operațiile cu pointeri este alocarea și parcurgerea unui tablou de valori:
 <code c> <code c>
 #include <​stdio.h>​ #include <​stdio.h>​
iocla/laboratoare/laborator-01.txt · Last modified: 2020/09/23 15:37 by ionut.mihalache1506
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0