Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

iocla:anunturi [2020/02/26 14:06]
gabriel_danut.matei
iocla:anunturi [2020/05/25 17:39] (current)
razvan.deaconescu
Line 1: Line 1:
 ====== Anunțuri ====== ====== Anunțuri ======
 +
 +**25 mai 2020**: Așa cum este afișat și pe [[https://​acs.pub.ro/​noutati/​programarea-examenelor-sesiunea-mai-iunie-2020/​|site-ul facultății]],​ examenul de IOCLA în sesiunea de restanțe vară 2020 (pentru studenții de anul 4) va avea loc miercuri, 27 mai 2020, 17:​00-19:​00,​ online. Vom folosi [[https://​teams.microsoft.com/​l/​team/​19%3af01e6c3fc5a34cf48603d393d49e2831%40thread.tacv2/​conversations?​groupId=6736cfcb-a237-471a-94df-de2eaac2073f&​tenantId=2d8cc8ba-8dda-4334-9e5c-fac2092e9bac|Microsoft Teams]].
 +
 +Examenul va avea același format ca [[:​iocla:​reguli-notare#​examen_final|cel din timpul anului]]: practic, 120 de minute, 3 subiecte mari, 45 de puncte (40 necesare pentru nota 10). Va trebui să aveți local setup-ul făcut pentru a folosi SASM, GDB, nasm, Makefile pentru a putea rezolva subiectele. De asemenea, va trebui să aveți camera accesibilă și share screen.
 +
 +Examenul va avea o componentă orală în care vom puncta ce ați făcut după ce veți explica ce ați făcut. O rezolvare funcțională nu presupune punctarea în absența explicațiilor.
  
 **26 februarie 2020**: Vă mulțumim pentru feedback-ul transmis pentru IOCLA la sfârșitul semestrului 1 din anul universitar 2019-2020. Găsiți [[https://​ocw.cs.pub.ro/​courses/​iocla/​need-to-know#​feedback|aici]] analiza feedback-ului. Vom ține cont de el pentru îmbunătățirea cursului de IOCLA în anii viitor. **26 februarie 2020**: Vă mulțumim pentru feedback-ul transmis pentru IOCLA la sfârșitul semestrului 1 din anul universitar 2019-2020. Găsiți [[https://​ocw.cs.pub.ro/​courses/​iocla/​need-to-know#​feedback|aici]] analiza feedback-ului. Vom ține cont de el pentru îmbunătățirea cursului de IOCLA în anii viitor.
iocla/anunturi.txt · Last modified: 2020/05/25 17:39 by razvan.deaconescu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0