Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

eim:laboratoare:nsd [2016/02/21 14:11] (current)
Line 1: Line 1:
 +==== Network Service Discovery ====
  
 +
 +[[http://​www.youtube.com/​watch?​v=oi_ARV_I8Dc|Android Developer Video]] 8:43 care explica pe scurt SD în Android. ​
 +
 +=== Dacă lucrați cu un coleg, cu 2 telefoane ===
 +  - join la aceeași rețea WiFi 
 +   
 +=== Dacă lucrați în genymotion ===
 +  - se creează încă o imagine în genymotion, tot Google Galaxy Nexus 4.2.2. Bifați "Do not download..."​
 +  - se apasă pe cheie si se setează memoria la 256M, Screen size 480x800 240dpi ​
 +  - înainte de a porni cele două imagini, se intră în virtualbox
 +    - Preferences/​Network/​NatNetworks/​+ ​ se creează o rețea locală nouă
 +    - Pentru fiecare imagine, se setează în Settings/​Network/​Adapter 2/ Attached To: NAT Network
 +  - se pornesc imaginile în genymotion ​  
 +  - se instalează un browser zeroconf [[http://​ocw.cs.pub.ro/​courses/​_media/​pdsd/​laboratoare/​com.melloware.zeroconf-1.it_is_an_apk.zip|.apk]]
eim/laboratoare/nsd.txt · Last modified: 2016/02/21 14:11 (external edit)
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0