Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

eim:laboratoare:laborator11 [2016/04/18 13:44]
dragos.niculescu created
eim:laboratoare:laborator11 [2016/04/18 14:41] (current)
dragos.niculescu
Line 1: Line 1:
-====== Laborator ​08. Transmiterea de Notificări folosind Serviciul Google Cloud Messaging ======+====== Laborator ​11. Transmiterea de Notificări folosind Serviciul Google Cloud Messaging ======
  
 **Google Cloud Messaging for Android (GCM)** este un serviciu gratuit prin intermediul căruia programatorii pot transmite informații între un server de aplicații și un dispozitiv mobil (pe care rulează sistemul de operare Android), implementând toate aspectele legate de gestiunea mesajelor, asigurând livrarea acestora. Nu există nici un fel de limite în privința resurselor implicate pentru transmiterea acestor informații. **Google Cloud Messaging for Android (GCM)** este un serviciu gratuit prin intermediul căruia programatorii pot transmite informații între un server de aplicații și un dispozitiv mobil (pe care rulează sistemul de operare Android), implementând toate aspectele legate de gestiunea mesajelor, asigurând livrarea acestora. Nu există nici un fel de limite în privința resurselor implicate pentru transmiterea acestor informații.
eim/laboratoare/laborator11.txt · Last modified: 2016/04/18 14:41 by dragos.niculescu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0