Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

eim:laboratoare:laborator09 [2020/04/28 13:14]
andrei.bolojan [Activitate de Laborator]
eim:laboratoare:laborator09 [2020/04/28 13:15] (current)
andrei.bolojan [Activitate de Laborator]
Line 899: Line 899:
 **1.** În contul Github personal, să se creeze un depozit denumit '​Laborator09'​. Inițial, acesta trebuie să fie gol (nu trebuie să bifați nici adăugarea unui fișier ''​README.md'',​ nici a fișierului ''​.gitignore''​ sau a a fișierului ''​LICENSE''​). **1.** În contul Github personal, să se creeze un depozit denumit '​Laborator09'​. Inițial, acesta trebuie să fie gol (nu trebuie să bifați nici adăugarea unui fișier ''​README.md'',​ nici a fișierului ''​.gitignore''​ sau a a fișierului ''​LICENSE''​).
  
-**2.** Să se cloneze în directorul de pe discul local conținutul depozitului la distanță de la [[https://www.github.com/eim2017/​Laborator09|]]. ​+**2.** Să se cloneze în directorul de pe discul local conținutul depozitului la distanță de la [[https://​github.com/​eim-lab/​Laborator09|]]. ​
  
 În urma acestei operații, directorul Laborator09 va trebui să se conțină directorul ''​labtasks''​. ​ În urma acestei operații, directorul Laborator09 va trebui să se conțină directorul ''​labtasks''​. ​
eim/laboratoare/laborator09.txt · Last modified: 2020/04/28 13:15 by andrei.bolojan
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0