Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

eim:laboratoare:laborator04 [2020/03/19 09:17]
madalina.barbu [Activitate de Laborator]
eim:laboratoare:laborator04 [2020/03/19 09:19] (current)
dragos.niculescu [Activitate de Laborator]
Line 1075: Line 1075:
   * se înregistrează o instanță a clasei ascultător ca mecanism de tratare a evenimentelor de tip accesare a butoanelor din cadrul interfeței grafice, prin apelul metodei ''​setOnClickListener()''​.   * se înregistrează o instanță a clasei ascultător ca mecanism de tratare a evenimentelor de tip accesare a butoanelor din cadrul interfeței grafice, prin apelul metodei ''​setOnClickListener()''​.
  
-**5.** Să se modifice aplicația Android [[https://​github.com/​eim2017/​Laborator03.git|Phone Dialer]] astfel încât să conțină un buton suplimentar prin care este invocată aplicația //Contacts Manager// căreia îi transmite numărul de telefon format și așteptând un rezultat cu privire la stocarea contactului în agenda telefonică.+**5.** Să se modifice aplicația Android [[https://​github.com/​eim-lab/​Laborator03.git|Phone Dialer]] astfel încât să conțină un buton suplimentar prin care este invocată aplicația //Contacts Manager// căreia îi transmite numărul de telefon format și așteptând un rezultat cu privire la stocarea contactului în agenda telefonică.
  
 {{ :​eim:​laboratoare:​laborator04:​10phone_dialer_portrait.png?​nolink&​300 }} {{ :​eim:​laboratoare:​laborator04:​10phone_dialer_portrait.png?​nolink&​300 }}
eim/laboratoare/laborator04.txt · Last modified: 2020/03/19 09:19 by dragos.niculescu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0