Împărțirea pe Semigrupe

  • În cadrul unei ore de laborator pot participa maxim 15 studenți.
  • Transferurile între intervale orare sunt permise atâta vreme cât nu este depășită capacitatea laboratorului, la schimb cu un alt student, pentru a se asigura o echilibrare a încărcării. Mutări ale studenților sunt permise până în săptămâna a 2-a, după care formațiile de lucru rămân definitive. Transferurile se fac în persoană, cu acordul asistentului, în măsura spațiului disponibil.
  • Marcarea persoanelor care și-au schimbat semigrupa din care făceau parte se face prin font italic.
  • Restanțierii pot participa la orele de laborator în oricare dintre intervale, fără a depăși însă limita impusă cu privire la numărul de locuri.

Planificare Colocviu (editabil)

eim/informatii/impartirea_pe_semigrupe.txt · Last modified: 2021/02/25 18:18 by dragos.niculescu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0