Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

cn1:tutoriale:linux:install [2022/03/24 23:58]
george_mircea.grosu [2. Configurare Xilinx ISE]
cn1:tutoriale:linux:install [2022/03/25 10:05] (current)
george_mircea.grosu [Instalare Xilinx ISE - Linux]
Line 1: Line 1:
-===== Instalare Xilinx ISE - Linux =====+===== Instalare Xilinx ISE - Ubuntu ​=====
  
 ==== 1. Descărcare Xilinx ISE ==== ==== 1. Descărcare Xilinx ISE ====
Line 7: Line 7:
 ==== 2. Configurare Xilinx ISE ==== ==== 2. Configurare Xilinx ISE ====
  
-  - Dezarhivați arhiva descărcată ​sau intrați în directorul clonat de pe repository.+  - Dezarhivați arhiva descărcată ​folosind comanda: <code bash>tar -xzvf Xilinx-slim.tar.gz</​code>​
   - Copiați directorul ''​opt''​ în ''​root''​-ul sistemului de fișiere: <code bash>​sudo cp -rv opt/ /</​code>​   - Copiați directorul ''​opt''​ în ''​root''​-ul sistemului de fișiere: <code bash>​sudo cp -rv opt/ /</​code>​
   - Adăugați următoarele linii în fișierul ''​.bashrc''​ din directorul ''​home'':​ <code bash>   - Adăugați următoarele linii în fișierul ''​.bashrc''​ din directorul ''​home'':​ <code bash>
Line 21: Line 21:
   - Mergeți în directorul ''/​opt/​Xilinx/​usb-driver''​ și rulați comanda: <code bash>cd /​opt/​Xilinx/​usb-driver   - Mergeți în directorul ''/​opt/​Xilinx/​usb-driver''​ și rulați comanda: <code bash>cd /​opt/​Xilinx/​usb-driver
 ./​setup_pcusb /​opt/​Xilinx/​14.7/​ISE_DS/​ISE/</​code>​ ./​setup_pcusb /​opt/​Xilinx/​14.7/​ISE_DS/​ISE/</​code>​
-  - Restartați ''​udev'':​ <code bash>/​etc/​init.d/​boot.udev restart</​code>​+  - Restartați ''​udev'':​ <code bash>/​etc/​init.d/​udev restart</​code>​
cn1/tutoriale/linux/install.1648159088.txt.gz · Last modified: 2022/03/24 23:58 by george_mircea.grosu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0