This is an old revision of the document!


Instalare Xilinx ISE - Linux

1. Descărcare Xilinx ISE

 • Descărcați arhiva cu instalarea Xilinx ISE sau clonați branch-ul folosind comanda:
  git clone -b slim --single-branch https://gitlab.cs.pub.ro/calculatoare-numerice/ise.git

2. Configurare Xilinx ISE

 1. Dezarhivați arhiva descărcată sau intrați în directorul clonat de pe repository.
 2. Copiați directorul opt în root-ul sistemului de fișiere:
  sudo cp -rv opt/ /
 3. Adăugați următoarele linii în fișierul .bashrc din directorul home:
  echo "" >> ~/.bashrc
  echo "PATH=\$PATH:/opt/Xilinx/14.7/ISE_DS/ISE/bin/lin64/" >> ~/.bashrc
  echo "export PATH" >> ~/.bashrc
 4. Reîncărcați instrucțiunile din fișierul .bashrc:
  source ~/.bashrc
 5. Încărcați licența Xilinx.lic rulând comenzile:
  source /opt/Xilinx/14.7/ISE_DS/settings64.sh
  xlcm

3. Instalare driver USB

 1. Mergeți în directorul /opt/Xilinx/usb-driver și rulați comanda:
  cd /opt/Xilinx/usb-driver
  ./setup_pcusb /opt/Xilinx/14.7/ISE_DS/ISE/
 2. Restartați udev:
  /etc/init.d/boot.udev restart
cn1/tutoriale/linux/install.1648159088.txt.gz · Last modified: 2022/03/24 23:58 by george_mircea.grosu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0