Instalare DB folosind Docker

Instalare Docker

Docker este o platformă pentru dezvoltarea și execuția aplicațiilor. Acestă platformă permite separarea aplicațiilor de infrastructură, facilitând gestionarea diferitelor module software ale aplicației sub formă de containere.

Platforme suportate:

 • Linux, distribuțiile CentOS, Debian, Fedora, Ubuntu
 • Windows (Instalare)
 • MacOS (Instalare)

Pentru mai mule detalii, verificati documnetația oficială aici.

Instalare Docker Linux

Ubuntu & Debian

Versiunile suportate:

 • Ubuntu: începând cu versiunea 16.04LST
 • Debian: începând cu versiunea 9

Documentația oficială

# Update packages
 
$ sudo apt-get update
 
$ sudo apt-get install \
  apt-transport-https \
  ca-certificates \
  curl \
  gnupg-agent \
  software-properties-common
 
# Add Docker's official GPG key
 
$ curl -fsSL https://download.docker.com/linux/ubuntu/gpg | sudo apt-key add -
 
$ sudo add-apt-repository \
  "deb [arch=amd64] https://download.docker.com/linux/ubuntu \
  $(lsb_release -cs) \
  stable"
 
# Install docker latest version
 
$ sudo apt-get update
 
$ sudo apt-get install docker-ce docker-ce-cli containerd.io
 
# Verify Docker
 
$ sudo docker run hello-world

CentOS

Versiunea suportată de CenOS este 7. Documentația oficială pentru instalare este aici.

# Update packages
 
$ sudo yum install -y yum-utils
 
$ sudo yum-config-manager \
  --add-repo \
  https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo
 
# Install docker latest version
 
$ sudo yum install docker-ce docker-ce-cli containerd.io
 
# Start Docker
 
$ sudo systemctl start docker
 
# Verify Docker
 
$ sudo docker run hello-world

Fedora

Versiunile suportate de Fedora sunt 30 și 31. Documentația oficială pentru instalare este aici.

# Update packages
 
$ sudo dnf -y install dnf-plugins-core
 
$ sudo dnf config-manager \
  --add-repo \
  https://download.docker.com/linux/fedora/docker-ce.repo
 
# Install docker latest version
 
$ sudo dnf install docker-ce docker-ce-cli containerd.io
 
# Start Docker
 
$ sudo systemctl start docker
 
# Verify Docker
 
$ sudo docker run hello-world

Instalare Container Oracle

Pentru a instala container-ul Docker al Oracle Database Enterprise Edition urmați pașii:

 1. Creați-vă cont Oracle (dacă aveți deja treceți la pasul următor).
 2. Conectați-vă la registry-ul Docker Oracle folosind datele contului Oracle:
  docker login container-registry.oracle.com
 3. Rulați comanda:
  docker pull container-registry.oracle.com/database/express:latest

  Notă: Descărcarea imaginii este lentă și poate dura până la 4 ore.

 4. Porniți container-ul bazat pe imaginea descărcată folosind comanda (pentru mai multe optiuni consultați acest link > Database > express):
  docker run -d --name my-oracle-db -p 1521:1521 -p 5500:5500 -e ORACLE_PWD=parolaAiaPuternic4 container-registry.oracle.com/database/express:latest
 5. Notă: Prima pornire a container-ului face inițializarea bazei de date și poate dura 30-40 de minute. Pornirile ulterioare vor fi mai rapide (2-3 minute).

Conectarea la baza de date se poate face cu user-ul system, parola parolaAiaPuternic4 și SID XE (valoare default dacă nu a fost modificată prin parametri în comanda docker run):

 • Din interiorul container-ului, folosind sqlplus
docker exec -it my-oracle-db sqlplus system/parolaAiaPuternic4@XE
 • Cu SQL Developer (descărcat de aici)
 1. Dezarhivați zip-ul și rulați executabilul sqldeveloper.exe.
 2. Creați o nouă conexiune la o bază de date.
 3. Completați cu datele cunoscute (user, parola, SID) și dați un nume conexiunii.
 4. Confirmați ca noua conexiune funcționeaza folosind Test și în caz pozitiv salvați conexiunea și apăsați butonul Connect.

Instalare Container MS SQL Server

Pentru a instala versiunea de docker a SQL Server 2019 vă rugăm să urmăriți documentația oficială de la acest link.

Veți avea nevoie și de sqlcmd Utility.

Instalare TLDR:

 1. Docker instalat cu overlay2 storage driver.
 2. (sudo) docker pull mcr.microsoft.com/mssql/server:2019-latest
 3. Setup (termeni si conditii, parola, user, etc.) sau

docker run -e "ACCEPT_EULA=Y" -e "SA_PASSWORD=parolaAiaPuternic4!" -p 1433:1433 --name sql1 -h sql1 -d mcr.microsoft.com/mssql/server:2019-latest

Conectare:

 1. (sudo) docker exec -it sql1 “bash”
 2. /opt/mssql-tools/bin/sqlcmd -S localhost -U SA -P “parolaAiaPuternic4!”
bd2/resurse/docker.txt · Last modified: 2021/10/11 09:28 by apetrescu0506
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0