Laboratorul 11 - Funcții de comunicare și de sincronizare în MPI

Documentația de laborator s-a mutat la această adresă.

apd/laboratoare/11.txt · Last modified: 2023/10/08 16:34 by dorinel.filip
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0