Punctaj laborator

Notare

Laboratorul reprezintă 6 puncte din nota finală și este împărțit astfel:

  • 1.0p activitate laborator
  • 2.5p teme (+ maxim 0.5 bonus cumulat)
  • 2.5p proiect (+ maxim 0.5 bonus)

Activitatea de laborator se evaluează pe baza rezolvării exercițiilor ce vor fi date în cadrul fiecărui laborator.

Vor fi propuse 2 teme în care se va folosi limbajul C/C++ și OpenGL. Tema 1 valorează 1.5 puncte din nota finală, iar Tema 2 valorează 1.0 punct din nota finală.

Atenție! Pentru a fi notate, temele trebuie prezentate în cadrul laboratoarelor dedicate acestui lucru (vor fi anunțate din timp; în săptămânile de prezentare nu se fac laboratoare practice, se prezintă doar teme).

Pentru a promova/intra în examen trebuie sa aveti realizate cel putin:

  • o tema (minim nota 5 din 10 pe acea tema)
  • proiectul (minim nota 5 din 10 pe proiect)
  • 3p din 6 pe intreaga activitate din timpul semestrului

spg/punctaj.txt · Last modified: 2022/11/07 10:20 by maria_anca.balutoiu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0