Punctaj laborator

Notare

Laboratorul reprezintă 6 puncte din nota finală și este împărțit astfel:

  • 1.0p activitate laborator
  • 2.5p teme (+ maxim 0.5 bonus cumulat)
  • 2.5p proiect (+ maxim 0.5 bonus)

Activitatea de laborator se evaluează pe baza rezolvării exercițiilor ce vor fi date în cadrul fiecărui laborator.

Atenție! Ținând cont de faptul ca în acest an universitar atât cursul cât și laboratoarele se vor desfășura online, pentru ca activitatea corespunzătoare unui laborator să fie notată va trebui ca task-urile rezolvate să fie încărcate pe site-ul de cursuri astfel:

  • Pentru fiecare laborator de activitate va exista pe site-ul de cursuri în cadrul săptămânii aferente un assignment de upload denumit Activitate Laborator X: Upload task-uri unde X este numărul laboratorului
  • Fiecare student va trebui să încarce în cadrul acestei activitâți de upload o arhivă ce va conține două fișiere: LaboratorX.cpp și LaboratorX.h unde X este numărul laboratorului + shaderele aferente
  • Detalii suplimentare despre modalitatea de desfășurare a laboratorului vor fi prezentate de fiecare asistent în cadrul laboratorului din prima săptămână de cursuri

Vor fi propuse 2 teme în care se va folosi limbajul C/C++ și OpenGL. Tema 1 valorează 1.5 puncte din nota finală, iar Tema 2 valorează 1.0 punct din nota finală.

Atenție! Pentru a fi notate, temele trebuie prezentate în cadrul laboratoarelor dedicate acestui lucru (vor fi anunțate din timp; în săptămânile de prezentare nu se fac laboratoare practice, se prezintă doar teme).

Pentru a promova/intra în examen trebuie sa aveti realizate cel putin:

  • o tema (minim nota 5 din 10 pe acea tema)
  • proiectul (minim nota 5 din 10 pe proiect)
  • jumatate din punctajul laboratorului
  • 3p din 6 pe intreaga activitate din timpul semestrului

spg/punctaj.txt · Last modified: 2020/10/05 10:51 by anca.morar
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0