Laborator 9 - Sincronizarea Thread-urilor

Prezentare teoretică

Pentru sincronizarea firelor de execuție, avem la dispoziție:

Mutex

Mutex-urile (mutual exclusion locks) sunt obiecte de sincronizare utilizate pentru a asigura accesul exclusiv într-o secțiune de cod în care se utilizează date partajate între două sau mai multe fire de execuție. Un mutex are două stări posibile: ocupat și liber. Un mutex poate fi ocupat de un singur fir de execuție la un moment dat. Atunci când un mutex este ocupat de un fir de execuție, el nu mai poate fi ocupat de niciun alt fir. În acest caz, o cerere de ocupare venită din partea unui alt fir, în general, va bloca firul până în momentul în care mutex-ul devine liber.

Crearea unui mutex

În Python, mutex-ul este reprezentat prin clasa threading.Lock. La creare mutex-ul este in starea unlocked. Odată ocupat de un thread, orice alt apel de ocupare a mutex-ului va eșua.

Mutex-uri recursive

Folosind clasa threading.RLock, putem crea un mutex recursiv. Acest mutex poate fi ocupat de mai multe ori de același thread. Pentru a fi eliberat către un alt thread, thread-ul care a ocupat mutex-ul trebuie să apeleze funcția de eliberare de un număr egal de ori cu numărul de apeluri a funcției de ocupare a mutex-ului.

Ocuparea/eliberarea unui mutex

Funcțiile de ocupare/eliberare a unui mutex (acquire, release):

mutex.acquire (blocking=True, timeout=-1)
mutex.release()

Dacă mutex-ul este liber în momentul apelului, acesta va fi ocupat de firul apelant și funcția va întoarce imediat. Dacă mutex-ul este ocupat de un alt fir, comportamentul funcției depinde de parametrul blockling:

 • True - thread-ul se va bloca până mutex-ul este eliberat; dacă parametrul timeout are o valoare pozitivă, thread-ul se va bloca doar pentru timeout secunde (în acest caz funcția va întoarce True dacă mutex-ul a fost ocupat și False dacă nu);
 • False - funcția întoarce imediat valoarea True dacă funcția acquire a funcționat și valoarea False dacă apelul a eșuat (mutex-ul este ocupat de un alt fir de execuție).

Nu este garantată o ordine FIFO de ocupare a unui mutex. Oricare din firele aflate în așteptare la deblocarea unui mutex pot să-l acapareze.

Pentru a elibera un mutex, este necesară apelarea funcției release.

Dacă se apelează funcția release pe un mutex liber, funcția va arunca o excepție.

Exemplu de utilizare a mutex-urilor

Un exemplu de utilizare a unui mutex pentru a serializa accesul la variabila globală global_counter:

import threading
 
NUM_THREADS = 5
 
# global mutex
mutex = threading.Lock()
 
global_counter = 0
def thread_routine(): 
  global global_counter
 
  thread_id = threading.get_ident()
  # acquire global mutex
  mutex.acquire()
 
  # print and modify global_counter
  print("Thread {} says global_counter={}".format (thread_id, global_counter))
  global_counter = global_counter + 1
 
  # release mutex - now other threads can modify global_counter
  mutex.release()
 
threads = []
# all threads execute thread_routine
for i in range (NUM_THREADS):
  t = threading.Thread (target=thread_routine)
  threads.append (t)
  t.start()
 
for i in range (NUM_THREADS):
  threads[i].join()
$ python3 example.py 
Thread 123145557700608 says global_counter=0
Thread 123145562955776 says global_counter=1
Thread 123145557700608 says global_counter=2
Thread 123145568210944 says global_counter=3
Thread 123145562955776 says global_counter=4

Semafor

Semafoarele sunt obiecte de sincronizare ce reprezintă o generalizare a mutex-urilor prin aceea că salvează numărul de operații de eliberare (incrementare) efectuate asupra lor. Practic, un semafor reprezintă un întreg care se incrementează/decrementează atomic. Valoarea unui semafor nu poate scădea sub 0. Dacă semaforul are valoarea 0, operația de decrementare se va bloca până când valoarea semaforului devine strict pozitivă. Mutex-urile pot fi privite, așadar, ca niște semafoare binare.

În Python, semafoarele sunt reprezentate de clasa Semaphore:

import threading
semaphore = threading.Semaphore (value=1)

Operații pe semafoare

 • ocuparea semforului (acquire) - decrementează contorul semaforului;
 • eliberarea semaforului (release) - incrementeaza contorul semaforului.

Funcția acquire are un comportament similar cu cel al funcție acquire specifice mutex-ului. Diferența este că în acest caz, la apelul acquire se verifică dacă contorul semaforului este mai mare ca 0.

Semafor limitat

Pe lângă clasa Semaphore, modulul threading exportă clasa BoundedSemaphore care se asigură că funcția release nu este apelată de mai multe ori decât funcția acquire. Dacă apelul funcției release va rezulta într-o creștere a contorului mai mare decât valoarea inițială, apelul funcției va rezulta într-o eroare.

Exemplu de utilizare semafor

import threading
 
NUM_THREADS = 5
 
# global semaphore
my_sem = threading.Semaphore(value=2)
 
add_counter = 0
subtract_counter = 0
 
def add_routine(): 
  global add_counter
 
  thread_id = threading.get_ident()
  # acquire global mutex
  my_sem.acquire()
 
  # print and modify global_counter
  print("Thread {} says add_counter={}".format (thread_id, add_counter))
  add_counter = add_counter + 1
 
  # release mutex - now other threads can modify global_counter
  my_sem.release()
 
def subtract_routine(): 
  global subtract_counter
 
  thread_id = threading.get_ident()
  # acquire global mutex
  my_sem.acquire()
 
  # print and modify global_counter
  print("Thread {} says subtract_counter={}".format (thread_id, subtract_counter))
  subtract_counter = subtract_counter - 1
 
  # release mutex - now other threads can modify global_counter
  my_sem.release()
 
threads = []
# all threads execute thread_routine
for i in range (NUM_THREADS):
  t1 = threading.Thread (target=add_routine)
  t2 = threading.Thread (target=subtract_routine)
  threads.append (t1)
  t1.start()
  threads.append (t2)
  t2.start()
 
for i in range (NUM_THREADS):
  threads[i].join()
$ python3 example.py 
Thread 123145375227904 says add_counter=0
Thread 123145380483072 says subtract_counter=0
Thread 123145375227904 says add_counter=1
Thread 123145375227904 says subtract_counter=-1
Thread 123145375227904 says add_counter=2
Thread 123145380483072 says subtract_counter=-2
Thread 123145375227904 says subtract_counter=-2
Thread 123145385738240 says add_counter=3
Thread 123145380483072 says add_counter=4
Thread 123145375227904 says subtract_counter=-4

Putem observa că cele două thread-uri (add si subtract) sunt rulate în paralel.

Variabile condiție

Variabilele condiție pun la dispoziție un sistem de notificare pentru fire de execuție, permițându-i unui fir să se blocheze în așteptarea unui semnal din partea unui alt fir. Folosirea corectă a variabilelor condiție presupune un protocol cooperativ între firele de execuție.

Mutex-urile și semafoarele permit blocarea altor fire de execuție. Variabilele de condiție se folosesc pentru a bloca firul curent până la îndeplinirea unei condiții.

Variabilele condiție sunt obiecte de sincronizare care-i permit unui fir de execuție să-și suspende execuția până când o condiție (predicat logic) devine adevărată. Când un fir de execuție determină că predicatul a devenit adevărat, va semnala variabila condiție, deblocând astfel unul sau toate firele de execuție blocate la acea variabilă condiție (în funcție de intenție).

În Python, o variabilă de condiție este reprezentată de clasa Condition.

O variabilă condiție trebuie întotdeauna folosită împreună cu un mutex pentru evitarea race-ului care se produce când un fir se pregătește să aștepte la variabila condiție în urma evaluării predicatului logic, iar alt fir semnalizează variabila condiție chiar înainte ca primul fir să se blocheze, pierzându-se astfel semnalul.

La crearea condiției, putem pasa constructorului ca parametru un mutex sau putem lăsa constructorul să creeze unul.

import threading
 
mutex = threading.Lock()
mutex_cond = threading.Condition (mutex)
default_mutex_cond = threading.Condition()

Așadar, operațiile de semnalizare, testare a condiției logice și blocare la variabila condiție trebuie efectuate având ocupat mutex-ul asociat variabilei condiție. Condiția logică este testată sub protecția mutex-ului, iar dacă nu este îndeplinită, firul apelant se blochează la variabila condiție, eliberând atomic mutex-ul. În momentul deblocării, un fir de execuție va încerca să ocupe mutex-ul asociat variabilei condiție. De asemenea, testarea predicatului logic trebuie făcută într-o buclă, deoarece, dacă sunt eliberate mai multe fire deodată, doar unul va reuși să ocupe mutex-ul asociat condiției. Restul vor aștepta ca acesta să-l elibereze, însă este posibil ca firul care a ocupat mutex-ul să schimbe valoarea predicatului logic pe durata deținerii mutex-ului. Din acest motiv celelalte fire trebuie să testeze din nou predicatul pentru că, altfel, și-ar începe execuția presupunând predicatul adevărat, când el este, de fapt, fals.

Vom folosit funcțiile acquire și release pe obiectul condiție.

Blocarea la o variabilă condiție

Pentru a-și suspenda execuția și a aștepta la o variabilă condiție, un fir de execuție va apela una din funcțiile wait sau wait_for:

wait(timeout=None)
wait_for(predicate, timeout=None)

Diferența între cele două funcții este că wait așteaptă până o notificare este emisă, în timp ce wait_for așteaptă până predicatul va avea valoarea True.

Firul de execuție apelant trebuie să fi ocupat deja mutex-ul asociat, în momentul apelului. Funcția wait va elibera mutex-ul și se va bloca, așteptând ca variabila condiție să fie semnalizată de un alt fir de execuție. Cele două operații sunt efectuate atomic. În momentul în care variabila condiție este semnalizată, se va încerca ocuparea mutex-ului asociat, și după ocuparea acestuia, apelul funcției va întoarce. Observați că firul de execuție apelant poate fi suspendat, după deblocare, în așteptarea ocupării mutex-ului asociat, timp în care predicatul logic, adevărat în momentul deblocării firului, poate fi modificat de alte fire. De aceea, apelul wait trebuie efectuat într-o buclă în care se testează valoarea de adevăr a predicatului logic asociat variabilei condiție, pentru a asigura o serializare corectă a firelor de execuție. Un alt argument pentru testarea în buclă a predicatului logic este acela că un apel wait poate fi întrerupt de un semnal asincron (vezi laboratorul de semnale), înainte ca predicatul logic să devină adevărat. Dacă firele de execuție care așteptau la variabila condiție nu ar testa din nou predicatul logic, și-ar continua execuția presupunând greșit că acesta e adevărat.

Deblocarea unui singur fir blocat la o variabilă condiție

Pentru a debloca un singur fir de execuție blocat la o variabilă condiție se va semnaliza variabila condiție folosind notify:

notify(n=1)

Dacă la variabila condiție nu așteaptă niciun fir de execuție, apelul funcției nu are efect și semnalizarea se va pierde. Dacă la variabila condiție așteaptă mai multe fire de execuție, va fi deblocat doar unul dintre acestea. Alegerea firului care va fi deblocat este făcută de planificatorul de fire de execuție. Nu se poate presupune că firele care așteaptă vor fi deblocate în ordinea în care și-au început așteptarea. Firul de execuție apelant trebuie să dețină mutex-ul asociat variabilei condiție în momentul apelului acestei funcții.

Exemplu:

import threading
import time
 
mutex = threading.Lock()
cond = threading.Condition(mutex)
 
count = 0
 
def decrement_count():
  global count
  id = threading.get_ident()
  cond.acquire()
  print ('{} a blocat mutex-ul.'.format (id))
  while count == 0:
    cond.wait()
  count = count - 1
  print ('count = {}' .format(count))
  cond.release()
  print ('{} a eliberat mutex-ul.'.format(id))
 
 
def increment_count():
  global count
  id = threading.get_ident()
  if cond.acquire(blocking=False):
    print ('Mutex-ul a fost eliberat')
    print ('{} a blocat mutex-ul.'.format(id))
    count = count + 1
    cond.notify()
    print ('count = {}' .format(count))
    cond.release()
    print ('{} a eliberat mutex-ul.'.format(id))
 
t1 = threading.Thread (target=decrement_count)
t1.start()
 
time.sleep (2)
 
t2 = threading.Thread (target=increment_count)
t2.start()

Putem observa că la apelul wait, mutex-ul este eliberat si poate fi ocupat de un alt thread.

Deblocarea tuturor firelor blocate la o variabilă condiție

Pentru a debloca toate firele de execuție blocate la o variabilă condiție, se semnalizează variabila condiție folosind notify_all:

notify_all()

Dacă la variabila condiție nu așteaptă niciun fir de execuție, apelul funcției nu are efect și semnalizarea se va pierde. Dacă la variabila condiție așteaptă fire de execuție, toate acestea vor fi deblocate, dar vor concura pentru ocuparea mutex-ului asociat variabilei condiție. Firul de execuție apelant trebuie să dețină mutex-ul asociat variabilei condiție în momentul apelului acestei funcții.

Exemplu de utilizare a variabilelor de condiție

În următorul program se utilizează o barieră pentru a sincroniza firele de execuție ale programului. Bariera este implementată cu ajutorului unei variabile de condiție.

import threading
 
NUM_THREADS = 5
nr_still_to_come = NUM_THREADS
 
condition = threading.Condition()
 
def thread_routine():
  global nr_still_to_come
  id = threading.get_ident()
 
  # înainte de a lucra cu datele interne ale barierei trebuie să preluam mutex-ul
  condition.acquire()
 
  print("Thread {}: before the barrier".format (id))
 
  # suntem ultimul fir de execuție care a sosit la barieră?
  if nr_still_to_come == 1:
    is_last_to_arrive = True
  else:
    is_last_to_arrive = False
  # decrementăm numarul de fire de execuție așteptate la barieră
  nr_still_to_come = nr_still_to_come - 1
 
  # cât timp mai sunt fire de execuție care nu au ajuns la barieră, așteptăm.
  while nr_still_to_come != 0:
    # mutex-ul se eliberează automat înainte de a incepe așteptarea
    condition.wait() 
 
  # ultimul fir de execuție ajuns la barieră va semnaliza celelalte fire 
  if is_last_to_arrive:
    print("  let the flood in")
    condition.notify_all()
 
  print("Thread {}: after the barrier". format (id))
 
  # la ieșirea din funcția de așteptare se preia automat mutex-ul, care trebuie eliberat
  condition.release()
 
threads = []
 
for i in range (NUM_THREADS):
  t = threading.Thread (target=thread_routine)
  threads.append (t)
  t.start()
 
for i in range (NUM_THREADS):
  threads[i].join()
$ python3 example.py 
Thread 123145396199424: before the barrier
Thread 123145401454592: before the barrier
Thread 123145406709760: before the barrier
Thread 123145411964928: before the barrier
Thread 123145417220096: before the barrier
  let the flood in
Thread 123145417220096: after the barrier
Thread 123145411964928: after the barrier
Thread 123145396199424: after the barrier
Thread 123145401454592: after the barrier
Thread 123145406709760: after the barrier

Din execuția programului se observă:

 • ordinea în care sunt planificate firele de execuție nu este neapărat cea a creării lor
 • ordinea în care sunt trezite firele de execuție ce așteaptă la o variabilă de condiție nu este neapărat ordinea în care acestea au intrat în așteptare.

Barieră

Standardul POSIX definește și un set de funcții și structuri de date de lucru cu bariere.

În Python, bariera este implementată prin clasa Barrier.

Crearea unei bariere

La crearea unei bariere, se va specifica numărul de fire de execuție care vor aștepta la barieră:

barrier = threading.Barrier (parties, action=None, timeout=None)

Action este o funcție care va fi apelată doar de primul thread care a fost executat după barieră.

Așteptarea la o barieră

Așteptarea la barieră se face prin apelul wait:

barrier.wait()

Dacă bariera a fost creată cu parties=NUM_THREADS, primele NUM_THREADS-1 fire de execuție care apelează wait se blochează. Când sosește ultimul (al NUM_THREAD-lea), va debloca toate cele NUM_THREAD-1 fire de execuție. Funcția wait întoarce valori de la 0 la NUM_THREADS-1, câte o valoare diferită pentru fiecare thread.

Exemplu de utilizare a barierei

Cu bariere, programul de mai sus poate fi simplificat:

import threading
 
NUM_THREADS = 5
 
def print_flood():
  print("  let the flood in") 
 
def thread_routine():
  id = threading.get_ident()
 
  print("Thread {}: before the barrier".format(id))
 
  # toate firele de execuție așteaptă la barieră.
  rc = barrier.wait()      
  print("Thread {}: after the barrier".format(id))
 
# bariera este inițializată o singură dată și folosită de toate firele de execuție
# cel de-al doilea parametru este o functie care va fi apelata doar de primul thread care a primit release
barrier = threading.Barrier (NUM_THREADS, print_flood) 
 
threads = []
for i in range (NUM_THREADS):
  t = threading.Thread (target=thread_routine)
  threads.append (t)
  t.start()
for i in range (NUM_THREADS):
  threads[i].join()
$ python3 example.py 
Thread 123145501237248: before the barrier
Thread 123145506492416: before the barrier
Thread 123145511747584: before the barrier
Thread 123145517002752: before the barrier
Thread 123145522257920: before the barrier
  let the flood in
Thread 123145522257920: after the barrier
Thread 123145501237248: after the barrier
Thread 123145506492416: after the barrier
Thread 123145511747584: after the barrier
Thread 123145517002752: after the barrier

Exerciţii de laborator

În rezolvarea laboratorului folosiți repository-ul de github. Pentru a descărca repository-ul, rulati comanda git clone https://github.com/UPB-FILS/sde.git in terminal.

Exercițiul 1 - Print once

În fișierul main.py din directorul 1-once am creat un program care folosește 10 thread-uri pentru a afișa un text de 10 ori. Modificați funcția print_text astfel încât în urma rulării programului, textul să fie afișat o singură dată pe ecran.

Exercițiul 2 - Magic number

În fișierul main.py din directorul 2-magic am descris o funcție care caută primul palindrom în intervalul min-max, unde min și max sunt două valori pe care funcția le primește ca parametrii, folosind două thread-uri.

Modificați codul astfel încât variabila globală magic_number să rețină prima valoare găsită (dacă un thread a găsit o valoare, cel de-al doilea nu va mai stoca valoarea găsită).

Exercițiul 3 - Media artimetică

În fișierul main.py din directorul 3-avg folosim două thread-uri pentru a calcula media aritmetica a unor numere generate aleator. Folosiți variabila condition pentru a asigura funcționarea corectă a programului.

Exercițiul 4 - Sleep

Creați un program care lansează 10 thread-uri care fac sleep pentru un număr aleator de secunde, transmis de la programul principal. După ce toate thread-urile au facut sleep, afișați un mesaj în consolă. Folosiți o structură de tip barieră pentru a asigura funcționarea corectă a programului.

sde/laboratoare/09_ro_python.txt · Last modified: 2020/04/15 12:49 by iuliana.marin
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0