Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

iocla:laboratoare:laborator-10 [2020/08/15 00:30]
catalin.mares [[1p] 9. Bonus: Stack canary]
iocla:laboratoare:laborator-10 [2020/08/15 00:31] (current)
catalin.mares [[1p] 9. Bonus: Stack canary]
Line 263: Line 263:
  
 <​note>​ <​note>​
-Compilatorul a introdus pe stivă o valoare generată aleator, numită **canary** pe care o verifică înainte de a părăsi execuția funcției curente. Prin buffer overflow, aceasta a fost suprascrisă odată cu depășirea dimensiunii buffer-ului,​ ceea ce a determinat o neconcordanță între valoarea inițială a canary-ului și cea de la finalul execuției funcției.+Compilatorul a introdus pe stivă o valoare generată aleator, numită **canary**pe care o verifică înainte de a părăsi execuția funcției curente. Prin buffer overflow, aceasta a fost suprascrisă odată cu depășirea dimensiunii buffer-ului,​ ceea ce a determinat o neconcordanță între valoarea inițială a canary-ului și cea de la finalul execuției funcției.
 </​note>​ </​note>​
 ===== [2p] 10. Bonus: Buffer overflow pentru binar ===== ===== [2p] 10. Bonus: Buffer overflow pentru binar =====
iocla/laboratoare/laborator-10.txt · Last modified: 2020/08/15 00:31 by catalin.mares
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0