Laborator 02: Toolchain

În acest laborator, vom trece prin fiecare nivel de procesare al unui limbaj de nivel înalt și prin toolchain-ul pe care îl vom folosi de acum încolo.

C basics: GOTOs

Un concept mai puțin abordat în tutoriale de C este instrucțiunea goto. Prin instrucțiunea goto, un program poate sări în puncte intermediare în cadrul unei funcții. Aceste puncte intermediare se numesc label-uri (etichete).

Un exemplu de cod:

#include <stdio.h>
 
int main()
{
  int i, j, k;
  /* some code */
do_some_work:
  /* some other code */
  work();
  if (any_work())
    goto do_some_work;
  /* some code */
  return 0;
}

Programul execută un job prin work(). În caz că mai sunt alte joburi neterminate, programul sare la labelul do_some_work.
do_some_work este punctul din program în care începe procesarea unui nou job. Acesta e marcat printr-un nume urmat de caracterul :. Pentru a sări la acest punct din program se folosește instrucțiunea goto urmată de numele etichetei declarate. Prin diferite combinații de if-uri si goto-uri se pot echivala alte instrucțiuni din C, cum ar fi else, for si while.
Codul dat exemplu mai sus ar putea fi un candidat care să înlocuiască o instrucțiune do { /* ... */ } while ();:

#include <stdio.h>
 
int main()
{
  int i, j, k;
  /* some code */
  do {
    /* some other code */
    work();
  } while (any_work());
  /* some code */
  return 0;
}

The "WHYs" of goto

Această instrucțiune nu doar că adesea lipsește din tutorialele de C, dar se fac recomandări împotriva abordării ei deoarece de cele mai multe ori duce la cod ofuscat (greu de înțeles, întreținut și depanat).
Există totuși mici cazuri în care este folosit. În codul kernel-ului de Linux (exemplu), instrucțiunile de goto sunt folosite ca o formă de try-catch din limbaje de nivel mai înalt (precum C++, Java, C#, etc.).
Exemplu:

int process_data_from_mouse_device(...)
{
  int err;
  int x, y;
 
  /* >>try<< instructions */
  err = init_communication_with_mouse();
  if (err)
    goto error;
 
  err = get_x_coord_from_mouse(&x);
  if (err)
    goto error;
 
  err = get_y_coord_from_mouse(&y);
  if (err)
    goto error;
 
  err = announce_upper_layers_of_mouse_movement(x, y);
  if (err)
    goto error;
 
  err = close_communication_with_mouse();
  if (err)
    goto error;
 
  return 0;
 
  /* >>catch<< instructions' exceptions */
error:
  print_message("Failed to get data from mouse device. Error = %d", err);
  return err;
}

Acest cod încearcă să proceseze datele venite de la un mouse și să le paseze altor părți superioare din kernel care le-ar putea folosi. În caz că apare vreo eroare, se afișează un mesaj de eroare și se termină procesarea datelor. Codul pare corect, dar nu este complet. Nu este complet pentru că în caz că apare o eroare în mijlocul funcției, comunicația cu mouse-ul este lăsată deschisă.
O variantă îmbunătățită ar fi următoarea:

int process_data_from_mouse_device(...)
{
  int err;
  int x, y;
 
  /* >>try<< instructions */
  err = init_communication_with_mouse();
  if (err)
    goto error;
 
  err = get_x_coord_from_mouse(&x);
  if (err)
    goto error_close_connection;
 
  err = get_y_coord_from_mouse(&y);
  if (err)
    goto error_close_connection;
 
  err = announce_upper_layers_of_mouse_movement(x, y);
  if (err)
    goto error_close_connection;
 
  err = close_communication_with_mouse();
  if (err)
    goto error;
 
  return 0;
 
  /* >>catch<< instructions' exceptions */
error_close_connection:
  close_communication_with_mouse();
error:
  print_message("Failed to get data from mouse device. Error = %d", err);
  return err;
}

În varianta îmbunătățită, dacă apare o eroare, se face și o parte de curățenie: conexiunea cu mouse-ul va fi închisă, și apoi codul va continua cu tratarea generală a oricărei erori din program (afișarea unui mesaj de eroare).

Totuși de ce abordează acest curs/laborator un astfel de subiect?
Când vom studia limbajul de asamblare se va putea observa că o bună parte din workflow seamănă cu un program format din goto-uri, chiar dacă majoritatea instrucțiunilor unui limbaj de nivel înalt, chiar și precum C, sunt inexistente. Gândirea și programarea cu goto-uri ne pregătește pentru lucrul în limbajul de asamblare.

În orice alt caz, această formă de programare ar trebui evitată pe cât posibil.

De la C la program în rulare

Un compilator trece prin următoarele etape:

 • preprocesare
 • compilare
 • asamblare
 • link editare

În etapa de compilare codul este tradus din cod de nivel înalt în limbaj de asamblare. Limbajul de asamblare este o formă human-readable a ce ajunge procesorul să execute efectiv. Dacă programele scrise în limbaje de nivel înalt ajung să fie portate ușor pentru procesoare diferite (arm, powerpc, x86, etc.), cele scrise în limbaj de asamblare sunt implementări specifice unei anumite arhitecturi. Limbaje de nivel înalt reprezintă o formă mai abstractă de rezolvare a unei probleme, din punctul de vedere al unui procesor, motiv pentru care și acestea trebuie traduse în limbaj de asamblare în cele din urmă, pentru a se putea ajunge la un binar care poate fi rulat. Mai multe detalii în laboratorul următor.

În imaginea de mai jos sunt reprezentate etapele prin care trece un program din momentul în care este scris până când este rulat ca un proces:

 Etapele procesului de compilare: de la program la proces

Majoritatea compilatoarelor oferă opțiunea de a genera și un fișier cu programul scris în limbaj de asamblare.

În cazul compilatorului gcc este de ajuns să adăugați flag-ul -S și vă va genera un fișier *.s cu codul aferent.

În arhiva de aici aveți un exemplu de trecere a unui program foarte simplu hello.c prin cele patru faze. Îl puteți testa pe un sistem Unix/Linux și pe un sistem Windows cu suport de MinGW.

$ make
cc -E -o hello.i hello.c
cc -Wall -S -o hello.s hello.i
cc -c -o hello.o hello.s
cc -o hello hello.o

$ ls
Makefile hello hello.c hello.i hello.o hello.s

$ ./hello
Hello, World!

$ tail -10 hello.i# 5 "hello.c"
int main(void)
{
 puts("Hello, World!");

 return 0;
}

$ cat hello.s
	.file	"hello.c"
	.section	.rodata
.LC0:
	.string	"Hello, World!"
	.text
	.globl	main
	.type	main, @function
main:
.LFB0:
	.cfi_startproc
	pushq	%rbp
	.cfi_def_cfa_offset 16
	.cfi_offset 6, -16
	movq	%rsp, %rbp
	.cfi_def_cfa_register 6
	movl	$.LC0, %edi
	call	puts
	movl	$0, %eax
	popq	%rbp
	.cfi_def_cfa 7, 8
	ret
	.cfi_endproc
.LFE0:
	.size	main, .-main
	.ident	"GCC: (Debian 5.2.1-17) 5.2.1 20150911"
	.section	.note.GNU-stack,"",@progbits

$ file hello.o
hello.o: ELF 64-bit LSB relocatable, x86-64, [...]

$ file hello
hello: ELF 64-bit LSB executable, x86-64, [...]

$ objdump -d hello.o

hello.o:   file format elf64-x86-64


Disassembly of section .text:

0000000000000000 <main>:
  0:	55          	push  %rbp
  1:	48 89 e5       	mov  %rsp,%rbp
  4:	bf 00 00 00 00    	mov  $0x0,%edi
  9:	e8 00 00 00 00    	callq e <main+0xe>
  e:	b8 00 00 00 00    	mov  $0x0,%eax
 13:	5d          	pop  %rbp
 14:	c3          	retq 

Pentru a genera sintaxa intel pe 32 de biți, se pot folosi aceste opțiuni:

cc -Wall -m32 -S -masm=intel -o hello.s hello.i

Toolchain

În cadrul laboratorului vom folosi asamblorul NASM. Acesta este foarte folosit în tutoriale și cărți legate de scrierea programelor în limbaje de asamblare.
Ca IDE vom folosi SASM. Ambele programe menționate sunt open-source și valabile pe toate platformele cunoscute (Windows, Linux și MacOS).

Exerciții:

[2p] 1. Online C Compiling

Un tool interesant pentru a observa cum se traduce codul C în limbaj de asamblare este Compiler Explorer.

 1. Intrați pe Compiler Explorer.
 2. Încărcați programul “sum over array” din exemple (accesibile folosind butonul de load, în formă de dischetă).
 3. Asigurați-vă că x86-64 gcc 4.8.2 este selectat la Compiler:.
 4. Folosiți opțiunea -m32 (la Compiler options) pentru a afișa cod în limbaj de asamblare pe 32 de biți (față de 64 de biți în mod implicit).
 5. Dacă vedeți mesajul <Compilation failed>, adăugați opțiunea -std=c99.
 6. În continuare codul este destul de greoi. Pentru a putea fi mai human-readable adăugați opțiunea -O2 la opțiunile de compilare (Compiler options).
 7. Se poate observa existența simbolurilor .L3: și .L4:. Acestea reprezintă puncte fixe în program, label-uri, destul de asemănătoare cu ceea ce se găsește și în C.
 8. Treceți, pe rând, prin compilatoarele corespunzătoare următoarelor arhitecturi: ARM, ARM64, AVR, PowerPC. Atenție: pentru ARM, ARM64 și AVR va trebuie să renunțați la flag-ul -m32 setat anterior. Se poate observa cum codul generat diferă de la o arhitectură la alta.
 9. Mai încercați și următoarele compilatoare: clang și icc. După cum se poate observa, deși este același cod C și aceeași arhitectură, codul generat diferă. Acest lucru se întâmplă pentru că fiecare compilator poate avea o strategie de optimizare și generare de cod diferită.

clang este un compilator open-source de C\C++. Adesea este folosit în IDE-uri datorită mesajelor de eroare de compilare foarte sugestive pe care le produce.

icc este compilatorul de C\C++ al celor de la compania Intel.


Scrieți în zona Code editor următoarea secvență de cod:

int simple_fn(void)
{
  int a = 1;
  a++;
  return a;
}

Observați codul în limbaj de asamblare atunci când opțiunile de compilare (Compiler options) sunt -m32, respectiv atunci când opțiunile de compilare sunt -m32 -O2. Observați ce efect au opțiunile de optimizare asupra codului în limbaj de asamblare generat.

[2p] 2. C: Warm-up GOTOs

Pentru exercițiul acesta va trebui să descarcați arhiva de laborator și să navigați în directorul aferent task-ului curent.

[1p] Modificați codul sursă din fișierul bogosort.c (Bogosort) prin înlocuirea instrucțiunii break cu o instrucțiune goto astfel încât funcționalitatea să se păstreze.

Când scrieți cod cu etichete (label-uri) țineți cont de următoarele recomandări de indentare:

 • Nu indentați etichetele (label-urile). “Lipiți-le” de marginea din stânga a ecranului de editare.
 • O etichetă este singură pe linie. Nu există cod după etichetă.
 • Nu țineți cont de etichete în indetarea codului. Codul trebuie indendat în același mod și cu etichete și fără etichete.
 • Puneți o linie liberă înaintea liniei care conține o etichetă.

[1p] În mod asemănător modificați instrucțiunea continue din ignore_the_comments.c astfel încât funcționalitatea codului să se păstreze.

Caz în care goto poate fi util

[4p] 3. C: GOTOs

Pentru algoritmii de mai jos scrieți cod în C fără a folosi:

 • apeluri de funcţii (exceptând scanf() şi printf())
 • else
 • for
 • while
 • do {} while;
 • construcțiile if care conțin return
 • if-uri imbricate

If-urile trebuie sa contina cel mult un goto.
Adică va trebui să folosiți if și multe instrucțiuni goto.

[2p] Implementați maximul dintr-un vector folosind cod C și constrângerile de mai sus.

[2p] Implementați căutare binară folosind cod C și constrângerile de mai sus.

Reiterăm ideea că scenariile de utilizare ale instrucțiunii goto sunt limitate. Exercițiile acestea au valoare didactică pentru a vă acomoda cu instrucțiuni de salt (jump) pe care le vom folosi în dezvoltarea în limbaj de asamblare.

[2p] 4. GOTO-FOO

O altă utilizare utilă a goto-uri este gestionarea erorilor prin evitarea duplicării codului ce ar trebui executat în cazul apariției unei erori.

Deobicei resursele alocate în cadrul unei funcții sunt eliberate la finalul ei. Dacă între timp a aparut o eroare atunci folosind un goto putem sări direct la codul ce face eliberarea resurselor folosite. În cadrul acestui exercițiu trebuie sa modificați funcțiile date pentru a gestiona erorile folosind goto-uri.

Pentru exercițiul acesta va trebui să descarcați arhiva de laborator și să navigați în directorul aferent task-ului curent.

[1p] Implementați error handling în client.

[1p] Implementați error handling în server.

Hint: Se recomanda folosirea funcției fprintf pentru afisarea erorilor la stderr. Exemplu:

    fprintf(stderr,"%s", error_buffer);
    /* nu uitați de free */

[2p] 5. Bonus

Implementați cu aceleași constrângeri ca la exercițiul anterior și algoritmii:

[1p] Bubble sort. Porniți de la implementarea fără goto-uri.

[1p] Căutarea unui substring într-un string. În mod asemănător, puteți porni de la implementarea fără goto-uri.

iocla/laboratoare/laborator-02.txt · Last modified: 2019/10/08 12:09 by mihai.dumitru2201
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0