Curs 16 - 17: Optimizări

Demo-uri

Demo-urile se găsesc în repository. Pentru a clona și accesa repository-ul folosiți comenzile:

git clone https://github.com/iocla/demo iocla-demo.git
cd iocla-demo.git/

Apoi accesați directorul curs-16/ sau curs-17/ folosind, respectiv, în directorul repository-ului (iocla-demo.git/) comenzile:

cd curs-16/

cd curs-17/

Acum putem parcurge secțiunile cu demo-uri de mai jos.

Demo

cat /proc/cpuinfo | grep Hz

În directorul curs-16/ rulăm:

  • make: pentru compilarea executabilelor
  • ./test_freq: estimează frecvența procesorului folosind registrul TSC pentru sleep(1)
  • ./test_rdtsc: în bucla rep trebuie încercate diverse combinații de instrucțiuni. Programul afișează numărul de instrucțiuni din buclă și numărul de cicli folositi.

./test_sse se compară viteza de execuție cu operații SSE cu prelucrarea clasică octet cu octet

./lock Cum arată inline assembly? Cu C++ Cum arată un “race condition”? Instrucțiunile nu sunt atomice! Prefixul lock.

iocla/cursuri/curs-16_17.txt · Last modified: 2021/01/21 20:53 by laurentiu.stefan97
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0