Curs 07/8/9: Stiva, funcții, programarea C + Assembler

  • Suport curs
    • Sivarama P. Dandamudi: Introduction to Assembly Language Programming
      • Chapter 5: Procedures and the Stack
      • Chapter 17: High-Level Language Interface

Demo-uri

Demo-uri de tip tutorial

Demo-uri asociate cărtii lui Dandamudi (Linux)

Descărcăm arhiva folosind comanda

git clone https://github.com/iocla/curs-07-demo.git

și accesăm directorul rezultat în urma decomprimării

cd curs-07-demo
cd asm_ch5
make
...

Rulați binarele indicate în carte/slide-uri și examinați codul.

iocla/cursuri/curs-07.txt · Last modified: 2018/10/29 21:39 by dragos.niculescu
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0