Differences

This shows you the differences between two versions of the page.

Link to this comparison view

iocla:cursuri:curs-05 [2019/09/24 11:37]
cristian.vijelie
iocla:cursuri:curs-05 [2019/12/31 20:24] (current)
razvan.deaconescu
Line 1: Line 1:
-====== Curs 05: Reprezentarea datelor in sistemele de calcul ======+====== Curs 05: Reprezentarea datelor in sistemele de calcul ​- C2 ======
  
 <​html>​ <​html>​
Line 10: Line 10:
   * Suport curs   * Suport curs
     * Sivarama P. Dandamudi: Introduction to Assembly Language Programming     * Sivarama P. Dandamudi: Introduction to Assembly Language Programming
-      * Chapter 4Overview of Assembly Language (4.1-4.4, 4.6-4.8) +      * Appendice AInternal Data Representation 
-      Chapter ​6: Addressing Modes (6.1-6.3) +        * A.4: Signed Integer Representation ​   
 +        * A.5: Floating-PointRepresentation 
 +        A.6: Character Representation
 ===== Demo-uri ===== ===== Demo-uri =====
  
-Pentru parcurgerea demo-urilor, folosim ​[[http://elf.cs.pub.ro/asm/res/​cursuri/​curs-01-demo.zip|arhiva aferentă]] cursului 1Demo-urile rulează pe Linux. Descărcăm arhiva folosind comanda<​code ​bash+Demo-urile se găsesc în [[https://github.com/iocla/demo|repository]]. Pentru a clona și accesa repository-ul folosiți comenzile:​ 
-git clone https://​github.com/​iocla/​curs-01-demo.git +<​code>​ 
-</​code> ​șaccesăm ​directorul ​rezultat ​în urma decomprimării<​code ​bash+git clone https://​github.com/​iocla/​demo iocla-demo.git 
-cd curs-01-demo/; make+cd iocla-demo.git/ 
 +</​code>​ 
 + 
 +Apoi accesați directorul ​''​curs-05/''​ folosind, ​în directorul repository-ului (''​iocla-demo.git/''​) comanda: 
 +<​code>​ 
 +cd curs-05/
 </​code>​ </​code>​
  
iocla/cursuri/curs-05.1569314263.txt.gz · Last modified: 2019/09/24 11:37 by cristian.vijelie
CC Attribution-Share Alike 3.0 Unported
www.chimeric.de Valid CSS Driven by DokuWiki do yourself a favour and use a real browser - get firefox!! Recent changes RSS feed Valid XHTML 1.0